Klasa A 2011-2014

24.06.2014

 

6 103 smok

23.06.2014

W XIII edycji Konkursu Nauczyciel Roku 2014, organizowanym przez Klub Rotary Gdynia pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka, nasz kolega - dr Piotr Kurpiewski otrzymał I wyróżnienie spośród trzydziestu nominowanych nauczycieli.

Finał konkursu odbył się w Hotelu Nadmorskim w Gdyni.

Serdecznie gratulujemy!

 

2-6.06.2014

Fabryka Schindlera

Fabryka została założona w 1937 roku przez krakowskich przedsiębiorców. Przez dwa lata produkowała wyroby emaliowane i pokrewne. W czerwcu 1939 roku, z powodu zadłużenia, firma zmuszona była ogłosić upadłość. W latach drugiej wojny światowej (1939-1945) dzierżawcą, a potem właścicielem fabryki był Oskar Schindler. W tym okresie zakład funkcjonował pod nazwą Deutsche Emailwarenfabrik – DEF (Niemiecka Fabryka Naczyń Emaliowanych). Fabryka produkowała na potrzeby cywilne i wojskowe, zatrudniając najpierw Polaków, a potem głównie Żydów z krakowskiego getta. Po wojnie fabryka Oskara Schinldera została znacjonalizowana, a na jej terenie w 1946 roku powstała fabryka Telpod, produkująca podzespoły telekomunikacyjne. Działała do 2002 roku.

Kraków - czas okupacji 1939-1945

Wystawa jest opowieścią o Krakowie i losach jego polskich i żydowskich mieszkańców w czasie II wojny światowej, ale też o Niemcach - okupantach, którzy pojawili się tutaj 6 IX 1939 i brutalnie przerwali wielowiekową historię polsko-żydowskiego Krakowa. Wielka historia II wojny światowej krzyżuje się tu z życiem codziennym, życie prywatne - z tragedią, która dotknęła cały świat. 30 interaktywnych stanowisk z monitorami dotykowymi, 70 ścieżek dźwiękowych, 15 wideoprojektorów.

Wojenną historię Deutsche Emailwarenfabrik „DEF” i postać jej właściciela Oskara Schindlera przypomniał w 1993 roku film Stevena Spielberga Lista Schindlera. Do dziś jest to miejsce odwiedzane przez turystów ze wszystkich krajów świata, pragnących osobiście znaleźć się tam, gdzie Oskar Schindler uratował ponad tysiąc osób. Jego postać oraz historie ocalonych przez niego krakowskich Żydów są przedstawione na wystawie jako część skomplikowanej wojennej historii miasta. O bohaterskim czynie Oskara Schindlera, przypomina jego gabinet, szczęśliwie zachowany w budynku administracyjnym fabryki, w którym znajduje się symboliczna „arka ocalonych” stworzona z tysięcy garnków przypominających te produkowane przez jego pracowników w czasie wojny.

Wystawa została zrealizowana przy użyciu środków wykraczających poza ramy tradycyjnej ekspozycji muzealnej. Autorzy aranżacji plastycznej: scenograf Michał Urban i reżyser Łukasz Czuj nadali ekspozycji charakter opowieści teatralno-filmowej. Scenograficzne rekonstrukcje autentycznych przestrzeni miejskich są zderzone z instalacjami rzeźbiarskimi, metaforycznie ujmującymi historię wojennego Krakowa. Widz wędruje przez miasto: idąc wybrukowanymi ulicami wchodzi do fotografa, autentycznego fotoplastykonu działającego niegdyś przy ulicy Szczepańskiej, wsiada do tramwaju, przez okna którego ogląda film z życia miasta, przechodzi przez ciasny labirynt getta ze znajdującym się w nim mieszkaniem żydowskim...

KL Auschwitz-Birkenau

Obóz Auschwitz stał się dla świata symbolem terroru, ludobójstwa i Szoa. Utworzony został przez Niemców w połowie 1940 r. na przedmieściach Oświęcimia, włączonego przez nazistów do Trzeciej Rzeszy.

Bezpośrednim powodem utworzenia obozu była powiększająca się liczba aresztowanych masowo Polaków i przepełnienie istniejących więzień. Początkowo miał to być kolejny z obozów koncentracyjnych, tworzonych przez nazistów już od początku lat trzydziestych. Funkcję tę Auschwitz spełniał przez cały okres swego istnienia, także gdy - od 1942 r. - stał się równocześnie jednym z ośrodków „Endlösung der Judenfrage” (ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej) - nazistowskiego planu wymordowania Żydów zamieszkujących okupowane przez III Rzeszę tereny.

Obóz koncentracyjny Auschwitz (1940-1945) jeden z czterech hitlerowskich obozów koncentracyjnych założonych na okupowanych ziemiach polskich (oprócz tego obozu powstały obozy koncentracyjne na Majdanku, w Warszawie i Płaszowie) wchodzących w skład przedwojennego terytorium państwa polskiego, był największym hitlerowskim obozem koncentracyjnym, czyli miejscem stopniowego wyniszczania więźniów i równocześnie największym ośrodkiem natychmiastowej, bezpośredniej zagłady Żydów.

Podstawowym celem polityki niemieckiej na obszarze okupowanej Polski po zlikwidowaniu polskiego państwa i jego instytucji była eksploatacja zasobów materialnych, siły roboczej oraz usuwanie z jej terenu miejscowej ludności – Polaków i członków mniejszości narodowych. Odbywało się to poprzez ich wysiedlenie i systematyczną eksterminację. Ziemie polskie miały być całkowicie zgermanizowane przez zasiedlenie Niemcami opustoszałych terenów.

Do początku 1942 r. naziści deportowali do KL Auschwitz wyłącznie Żydów przywożonych w stosunkowo niedużej liczbie razem z więźniami nie-żydowskimi, głównie Polakami, którzy stanowili do połowy 1942 r. większość stanu liczbowego obozu.

Obóz koncentracyjny Auschwitz został zorganizowany dla Polaków i oni też byli pierwszymi jego więźniami politycznymi. W wyniku ciągłego napływu nowych transportów systematycznie wzrastała liczebność więźniów. W 1940 r. osadzono w obozie blisko 8 tys. ludzi. Byli to prawie wyłącznie Polacy. Oprócz nich znalazła się w obozie niewielka liczba Żydów oraz Niemców. Niemcy pełnili w tym czasie z reguły funkcje w nadzorze obozowym jako kapowie i blokowi.

Muzeum Narodowe - Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej "Manggha"

Wawel

Teatr "Groteska"

Spacer po Krakowie

 

Doskonała wiadomość nadeszła z Bydgoszczy od organizatorów VI Ogólnopolskiego Konkursu Filmów Amatorskich „KLAPS”. Do finału konkursu zakwalifikowały się cztery filmy zrealizowane przez naszych uczniów:

  • „Złe zioło” – scen. Oliwia Szewczuk, reż. Barbara Jędrzejewska (2a)
  • „Przeprowadzka” – scen. Hanna Manteufel, reż. Karol Urbaś (2a)
  • „Niepojęte” – scen. Alina Urbańska, reż. Victoria Vezalis (3a)
  • „Bez poprawki” – scen. Aniela Bercal, reż. Maksymilian Jankowski (2a)

Więcej na stronie konkursu:

http://klaps.bydgoszcz.eu/