20.01.2017

1. Krzysztof Dominek 85/100 gut
2. Konrad Koncewicz 79/100 befriedigend
3. Wiktoria Pasiecznik 83/100 gut
4. Zofia Rybak 66/100 nicht bestanden
5. Miłosz Skobejko 64/100 nicht bestanden
6. Paula Wołcz 78/100 befriedigend
7. Henryk Wołek 78/100 befriedigend
8. Sara Zielińska 72/100 befriedigend