Odpłatność za obiady

Wpłaty za obiady w listopadzie należy dokonać do 8.11.2017r. w wysokości 63,00 zł,

NA NOWE KONTO 65 1020 4900 0000 8702 3084 4882

W tytule przelewu prosimy podać: nazwisko, imię i klasę dziecka.