1. Egzamin gimnazjalny zostanie przeprowadzony w dniach 10-12 kwietnia 2019 r.

Egzamin przebiega w trzech częściach:

10 kwietnia 2019 r. część humanistyczna

 • godz. 9.00 - historia i wos
 • godz. 11.00 - język polski

11 kwietnia 2019 r. część matematyczno-przyrodnicza

 • godz. 9.00 - przyroda
 • godz. 11.00 - matematyka

12 kwietnia 2019 r. język obcy nowożytny

 • godz. 9.00 - język obcy - poziom podstawowy
 • godz. 11.00 - język obcy - poziom rozszerzony

2. Egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony w dniach 15- 17 kwietnia 2019 r.

Egzamin przebiega w trzech częściach:

 • 15 kwietnia 2019 r. , godz. 9.00 język polski
 • 16 kwietnia 2019 r., godz. 9.00 matematyka
 • 17 kwietnia 2019r., godz. 9.00 język obcy

 


3. Uczniowie:

 • przenoszą odpowiedzi na kartę odpowiedzi (dotyczy uczniów, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi),
 • odpowiedzi udzielają długopisem lub piórem z czarnym tuszem lub atramentem,
 • rysunki wykonują długopisem.

4. Zabrania się wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w tej sali.
5. Zdający rozwiązują zadania samodzielnie.
6. Uczeń może wnieść do sali butelkę wody, linijkę (matematyka).
7. Wszystkie informacje dotyczące przebiegu egzaminu oraz testy egzaminacyjne z poprzednich lat/testy przykładowe znajdują się w serwisach www.oke.gda.pl lub www.cke.edu.pl.