2 września 2019r.

 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

   dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
  23 grudnia - 31 grudnia 2019r.  Zimowa przerwa świąteczna
  10 stycznia 2020 r.  Zakończenie I okresu nauki
  13 stycznia - 26 stycznia 2020r.  Ferie zimowe
   dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
  9 kwietnia - 14 kwietnia 2020 r.  Wiosenna przerwa świąteczna
  21 - 23 kwietnia 2020 r.  Egzamin ósmoklasisty/ dni wolne od zajęć dydaktycznych
   dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
  2 czerwca 2020 r.
 Wystawienie ocen proponowanych (e- dziennik)
  19 czerwca 2020 r.  Klasyfikacja roczna i końcowa - posiedzenie Rady Pedagogicznej
  26 czerwca 2020 r.  Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych