2 września 2019r.

 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

  31 października 2019r.  Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
  23 grudnia - 31 grudnia 2019r.  Zimowa przerwa świąteczna
  2, 3 stycznia 2020r.  Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
  10 stycznia 2020 r.  Zakończenie I okresu nauki
  13 stycznia - 26 stycznia 2020r.  Ferie zimowe
  24 - 26 lutego 2020  Rekolekcje wielkopostne - zajęcia zgodnie z planem
  9 kwietnia - 14 kwietnia 2020 r.  Wiosenna przerwa świąteczna
  21 - 23 kwietnia 2020 r.  Egzamin ósmoklasisty/ dni wolne od zajęć dydaktycznych
  12 czerwca 2020r.  Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
  2 czerwca 2020 r.
 Wystawienie ocen proponowanych (e- dziennik)
  19 czerwca 2020 r.  Klasyfikacja roczna i końcowa - posiedzenie Rady Pedagogicznej
  26 czerwca 2020 r.  Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 października 2019 r. - dzień wolny od zajęć lekcyjnych na podstawie Art. 74 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 1982 Nr 3 poz. 19, Dz.U. 2018 poz. 967, 2245, Dz.U. 2019 poz.730, 1287) - szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze, prosimy o wypełnienie deklaracji i złożenie u wychowawców klas do 10 października 2019r. - pobierz