21.12.2017

Protokół jury I Międzyszkolnego Konkursu Filmowego w Języku Angielskim „MY HERO - telling stories about the citizens of Gdynia 2017”

Jury konkursu w składzie:

  • Janusz Żurawski - mgr filologii polskiej, nauczyciel SP nr 51 w Gdyni - przewodniczący,
  • Katarzyna Zamkowska - mgr filologii angielskiej, nauczyciel SP nr 51 w Gdyni,
  • dr Piotr Kurpiewski - historyk i teoretyk filmu, wykładowca UG, nauczyciel SP nr 51 w Gdyni,

po obejrzeniu i analizie zgłoszonych filmów, postanowiło przyznać:

  • I nagrodę i statuetkę MY HERO dla filmu „Blindness” w reżyserii Agnieszki Formeli z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Gdyni,
  • II nagrodę i statuetkę MY HERO dla filmu „LIFE 80” w reżyserii Natalii Halickiej ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Gdyni,
  • III nagrodę i statuetkę MY HERO dla filmu „Grandfather is my hero” w reżyserii Weroniki Godlewskiej ze Szkoły Podstawowej nr 51 w Gdyni.

Jury dziękuje wszystkim twórcom oraz ich opiekunom za udział w konkursie.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i życzymy wielu ciekawych pomysłów na filmy.

Specjalne podziękowania i wyrazy uznania dla p. mgr Elżbiety Szponar za zorganizowanie konkursu, który - mamy taką nadzieję - będzie imprezą coroczną.

Gdynia, 21.12. 2017 r.

Blindness (reż. Agnieszka Formela)

Life '80 (reż. Natalia Halicka)

Grandfather is my hero (reż. Weronika Godlewska)