Regulaminy konkursów znajdują się na stronie www.kuratorium.gda.pl

 

Terminy Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowanych dla uczniów szkół podstawowych od klasy czwartej przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2019/2020
Lp. Nazwa przedmiotu
Termin eliminacji

I stopień
(szkolny)

II stopień
(rejonowy)
III stopień
(wojewódzki)
1. Język polski 18.10.2019
godz. 14:00
06.12.2019
godz. 14:00
07.02.2020
godz. 12:00
2. Język angielski 15.10.2019
godz. 14:00
26.11.2019
godz. 14:00
13.02.2020
godz. 12:00
3. Język niemiecki

23.10.2019
godz. 14:00

05.12.2019
godz. 14:00
08.03.2019
godz. 12:00
4. Historia 25.10.2019
godz. 14:00
10.01.2020
godz. 14:00
21.02.2020
godz. 12:00
5. Biologia 22.10.2019
godz. 14:00
12.12.2019
godz. 14:00
06.02.2020
godz. 12:00
6. Geografia 21.10.2019
godz. 14:00
19.12.2019
godz. 14:00
31.01.2020
godz. 12:00
7. Matematyka 17.10.2019
godz. 14:00
04.12.2019
godz. 14:00
11.02.2020
godz. 12:00
8. Fizyka 16.10.2019
godz. 14:00
25.11.2019
godz. 14.00
12.02.2020
godz. 12:00
9. Chemia 05.11.2019
godz. 14:00
07.01.2020
godz. 14:00
25.02.2020
godz. 12:00
10. Informatyka 07.11.2019
godz. 14:00
09.01.2020
godz. 14:00
27.02.2020
godz. 12:00