Rada Rodziców

Regulamin Rady Rodziców

 

 

Przewodnicząca: Marta Dobrysiak 

Wiceprzewodnicząca: Sławomir Januszewski

Skarbnik: Elena Kurzyca

Przewodnicząca komisji rewizyjnej: Anna Murawska, Elżbieta Polanowska

 

Rada Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców.

Wysokość składki w roku szkolnym 2018/2019 wynosi 50 zł/semestr szkolny.

 

Nowe konto Rady Rodziców: 60132011207500219620000001

https://www.facebook.com/Rada-Rodzic%C3%B3w-Sp-51-Gdynia-343833862752557/