Rada Rodziców

Informujemy, że na wniosek Rady Rodziców Gimnazjum Nr 11 w Gdyni nawiązana została współpraca z Fundacją „Rodzice Szkole”, w ramach której bierzemy udział w programie Przekaż 1% podatku na działalność swojej szkoły. Udział w programie gwarantuje, że 75% uzyskanych tą drogą funduszy zostanie przekazane do bezpośredniej dyspozycji Rady Rodziców, a pozostałe 25% wykorzystane zostanie przez Fundację na przeprowadzenie konferencji, szkoleń i warsztatów.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców uczniów Gimnazjum Nr 11 w Gdyni do udziału w tym programie.

Rada Rodziców przeprowadzi w lokalnym środowisku akcję promującą przekazanie 1 % od podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2016 na rzecz Fundacji „Rodzice Szkole” – organizacji pożytku publicznego - nr KRS: 0000268115, z zastrzeżeniem, że każdy z darczyńców wpisze w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego (PIT 28 poz. 136, PIT 36 poz. 325, PIT 36L poz. 96, PIT 37 poz. 139, PIT 38 poz. 59, PIT 39 poz. 53) – „RR Gimnazjum nr 11 w Gdyni”.

Regulamin Rady Rodziców

 

 

Przewodnicząca: Marta Dobrysiak 

Wiceprzewodnicząca: Sławomir Januszewski

Skarbnik: Elena Kurzyca

Przewodnicząca komisji rewizyjnej: Anna Murawska, Elżbieta Polanowska

 

Rada Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców.

Wysokość składki w roku szkolnym 2018/2019 wynosi 50 zł/semestr szkolny.

 

Nowe konto Rady Rodziców: 60132011207500219620000001

https://www.facebook.com/Rada-Rodzic%C3%B3w-Sp-51-Gdynia-343833862752557/