Rada Rodziców

Proszę o dokonywanie wpłat wyłącznie na nowy rachunek:

60 1320 1120 7500 2196 2000 0001

Zebranie Rady Rodziców odbędzie się 25 września 2018 r. o godzinie 17.30 w czytelni

Poradnik do pobrania - tutaj


Szanowni Państwo,

W imieniu swoim i całej Rady Rodziców chciałabym bardzo podziękować za  olbrzymią pomoc w przygotowaniu i organizacji tegorocznego Festynu Rodzinnego w naszej szkole.
Bez państwa zaangażowania, zarówno finansowego jak i poświęconego czasu prywatnego, zorganizowanie festynu z tyloma atrakcjami nie byłoby możliwe.

Dziękuję wszystkim darczyńcom, którzy materialnie, rzeczowo lub organizacyjnie wsparli to duże dla nas przedsięwzięcie.

Bardzo dziękuję wszystkim rodzicom, nauczycielom oraz personelowi administracyjnemu szkoły za  zrozumienie i chęć pomocy, a przede wszystkim za ciężką pracę którą państwo wykonaliście. Zorganizowanie tak dużej imprezy - w tak krótkim czasie - było wyzwaniem. Państwa pomoc okazała się wręcz nieoceniona. Dzięki niej udało się zebrać kolejną cegiełkę na budowę szkolnej sceny.

Jeszcze raz bardzo wszystkim dziękuję i mam nadzieję, że za rok również uda się nam zorganizować podobny festyn.

Z poważaniem

Marta Burczyk–Dobrysiak
(Przewodnicząca Rady Rodziców)

Informujemy, że na wniosek Rady Rodziców Gimnazjum Nr 11 w Gdyni nawiązana została współpraca z Fundacją „Rodzice Szkole”, w ramach której bierzemy udział w programie Przekaż 1% podatku na działalność swojej szkoły. Udział w programie gwarantuje, że 75% uzyskanych tą drogą funduszy zostanie przekazane do bezpośredniej dyspozycji Rady Rodziców, a pozostałe 25% wykorzystane zostanie przez Fundację na przeprowadzenie konferencji, szkoleń i warsztatów.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców uczniów Gimnazjum Nr 11 w Gdyni do udziału w tym programie.

Rada Rodziców przeprowadzi w lokalnym środowisku akcję promującą przekazanie 1 % od podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2016 na rzecz Fundacji „Rodzice Szkole” – organizacji pożytku publicznego - nr KRS: 0000268115, z zastrzeżeniem, że każdy z darczyńców wpisze w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego (PIT 28 poz. 136, PIT 36 poz. 325, PIT 36L poz. 96, PIT 37 poz. 139, PIT 38 poz. 59, PIT 39 poz. 53) – „RR Gimnazjum nr 11 w Gdyni”.