Przypominamy, że od 5 do 15 czerwca br. mailowo przyjmujemy potwierdzenia woli do klasy pierwszej w formie oświadczenia (skan, zdjęcie, dokument tekstowy). Informacji dotyczących kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych udziela sekretariat szkoły pod nr tel. 586217224.