Klasa pierwsza

 

„Uczymy się świata”

klasa I z elementami j. angielskiego na wszystkich przedmiotach

            Zapraszam do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej, która poszerza treści edukacji wczesnoszkolnej o elementy języka angielskiego na wszystkich przedmiotach.

Ogólnoeuropejska koncepcja współczesnej edukacji przyjmuje przekonanie, iż wielojęzyczność stanie się normą. Chcemy zatem wykorzystać niezwykłą chłonność umysłu dziecka w tym wieku, by wspomóc efektywne kształcenie językowe. Rolą edukacji, w tym edukacji wczesnoszkolnej, jest tworzenie fundamentów, dzięki którym uczeń będzie mógł pogłębiać wiedzę oraz rozwijać swój potencjał. Wplatanie treści języka obcego do programu nauczania sprzyja kształtowaniu postaw, zdobywaniu wiedzy oraz umiejętności praktycznych.

Podstawową zasadą, jaką się kierujemy, jest nauczanie skoncentrowane na dzieciach i ich potrzebach, stąd wyrazem takiego podejścia jest wykorzystywanie kontekstu ze świata dzieci. Proponujemy nauczanie przez zabawę, muzykę, formy teatralne czy też kontakty z uczniami anglojęzycznymi (poprzez platformę eTwinning). Punktem wyjścia są interesujące i bliskie dzieciom kręgi tematyczne łączące różne dziedziny wiedzy i umiejętności. Dzięki temu możliwe jest wyrobienie otwartości i wrażliwości na język obcy, odmienną kulturę oraz rozbudzanie motywacji do uczenia się języków obcych, a jednocześnie kształtowanie ich poczucia tożsamości z rodzimą kulturą i językiem ojczystym.

Uczniowie będą mieli możliwość poszerzyć swoją wiedzę z zakresu j. angielskiego m. in. o:

- nazwy przedmiotów z otoczenia szkoły i domu;

- cechy przedmiotów;

- nazwy zwierząt i roślin;

- nazwy podstawowych czynności;

- święta i uroczystości.

 

 

 

 

Klasa pierwsza

"Nauka dająca przestrzeń w myśleniu"

 

Zapraszamy do klasy pierwszej, w której stworzymy przestrzeń sprzyjającą rozwijaniu logicznego myślenia. Będziemy rozwijać kompetencje uczniów wykorzystując metody tradycyjne oraz innowacyjne, w których skorzystamy również z przestrzeni wirtualnej.

Proponujemy:

 • aktywne i interaktywne uczestnictwo w procesie rozwiązywania problemów,
 • konstruowanie wiedzy,
 • spersonalizowany tryb uczenia się,
 • poszukiwanie rozwiązań metodą projektu,
 • tworzenie prostych gier,
 • konstruowanie zabawek,
 • budowanie osobistych teorii,
 • wypracowanie własnych strategii myślenia,
 • naukę popartą eksperymentem,
 • współpracę z instytucjami poza szkołą,
 • udział w konkursach.

 

 

 

 

 

 

 

E-naukowiec

Klasa naukowa – nauka przez doświadczenie

(klasa IV i VII)

 

Jest tylko jeden sposób nauki: poprzez działanie

     Paulo Coelho  

 

Klasa dla uczniów lubiących zadawać pytania, którzy chcą wiedzieć -  dlaczego? Dla których nauka stanie się drogą do zrozumienia świata. 

Dzięki efektywnemu skorelowaniu i zsynchronizowaniu współpracy nauczycieli w zakresie odkrywania, wspomagania i wykorzystywania potencjału uczniów na lekcjach matematyki, przyrody i informatyki - nauka w tej klasie będzie nauką poprzez praktykę, obserwacje przyrody i świata oraz umiejętne wykorzystanie nowoczesnej techniki.  

Uczniowie rozwiną tu swoje zainteresowania i zdolności i nauczą się twórczego myślenia także poprzez udział w ciekawych warsztatach tematycznych i realizację  projektów edukacyjnych.  

Będą mogli przeżyć przygodę i wziąć udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „The Odysey of the Mind”, który wyzwala kreatywność, innowacyjność, uczy samodzielności i odpowiedzialności za podejmowane działania. (Odyseusz – to twórca pomysłów, a nie imitator; zajęcia Odysei Umysłów odbywają się na terenie szkoły i są bezpłatne; trenerami drużyn są Oliwia Dajnowiec i Elżbieta Szponar). 

Niektóre zajęcia warsztatowe będą odbywać się poza szkołą: w Centrum Nauki Hewelianum w Gdańsku, w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym, w Infoboxie, w Akademii MW, w Akwarium Gdyńskim. 

Zaplanowane wycieczki połączą przyjemność z nauką. Wycieczka do Torunia – to warsztaty chemiczne w „małej skali”. Wycieczka do Bydgoszczy przybliży historię regionu związaną z produkcją nitrogliceryny; ćwiczenia praktyczne pokażą proces powstawania i produkcji mydła. Wycieczka do Warszawy przeniesie w świat zabawy i eksperymentu w Centrum Nauki „Kopernik”. 

Uczniowie będą aktywnie uczestniczyć w Bałtyckim Festiwalu Nauki, uczęszczać na wykłady organizowane przez Politechnikę Gdańską, Akademię Medyczną w Gdańsku i Uniwersytet Gdański. 

Jeśli chcesz odkryć swoje uzdolnienia, nauczyć się myślenia krytycznego, umieć zarządzać czasem i swoimi pomysłami, a przede wszystkim rozwinąć swoje mocne strony i dostrzec zalety pracy zespołowej - ZAPRASZAMY!

Klasa innowacyjna

(klasa IV)

 

Klasa z COOLturą

klasa innowacyjna – nauka języków poprzez sztukę, teatr i kulturę ( kl. IV)

Zdobywanie kompetencji językowych poprzez proces tworzenia filmów, przedstawień teatralnych, udział w warsztatach i projektach nastawionych na komunikację w języku ojczystym oraz językach obcych. Jest to klasa nastawiona na działanie i praktyczne zastosowanie języków.

Przedstawianie siebie, swoich myśli i poglądów należy do kompetencji niezbędnych współczesnemu młodemu człowiekowi. Sposób przezentacji, wyrażania swoich umiejętności ma miejsce nie tylko w klasie lekcyjnej, podczas egzaminów ustych, ale przede wszystkim w przyszłości na rynku pracy. Niezbędna jest znajomość języków obcych w kontekście kulturowym, ale równie ważne jest zręczne posługiwanie się językiem ojczystym.

Uczniowie tej klasy będą tworzyli scenariusze, kręcili filmy i przygotowywali przedstawienia w języku angielskim. Każdy uczeń tej klasy będzie tworzył własne portfolio językowe odzwierciedlające indywidualny postęp ucznia w relacji 1:1 z nauczycielem. Portfolio będzie miało charakter strony internetowej WIX. Nieobce uczniom tej klasy będą współczesne technologie wykorzystywane jako narzędzia do nauki. Stąd nierzadko na lekcji będziemy używać smartphone czy komputery.

Jeśli chodzi o języki obce klasa weźmie udział w projekcie E-plecak, tzn. prace domowe w ćwiczeniach będą wykonywane za pomocą komputera online. Co więcej program nauczania będzie wzbogacony o treści, teksty kultury, filmy BBC, w klasie uczniowie będą pracować z tzw. E-panelem z wykorzystaniem Interactive Whiteboard. Materiały powtórkowe z języków umieszczane będą na facebook-u w formie quizów Quizlet.

Praca w tej klasie będzie nastawiona na budowanie samodzielności ucznia, wzmacniania mocnych stron. Myślenie logiczne i krytyczne ma wzbudzać w uczniach refleksyjność w stosunku do przekazywanych treści, odbioru sztuki. Warsztaty w Teatrze Szekspirowskim, Muzeum Narodowym w Gdańsku, Gdynia Infobox itd. mają na celu wzmacnianie i rozwój powyższych kompetencji.

Uczniowie tej klasy aktywnie uczestniczą w tworzeniu kultury poprzez udział nie tylko w warsztatach, ale i konkursach. Są organizatorami, a zarazem uczestnikami konkursów szkolnych, międzyszkolnych w językach obcych “Recommending Gdynia to Foreigners. Golden Anchor Competition”, “My Hero. Telling Stories about the Citizens of Gdynia”. Pracują metodą projektu przygotowując różnorodne wydarzenia kulturalne.

Wycieczki, w tym zagraniczne są również miejscem do sprawdzenia swoich umiejętności językowych, efektywnej komunikacji. Poprawność używanego języka świadczy o naszym wykształceniu. Płynność i umiejętność wypowiadania się na różne tematy ma wpływ na nasze relacje międzyludzkie jak i tzw. obycie towarzyskie.

Uczeń klasy z COOLturą to człowiek inteligentny, myślący, odznaczający się kulturą osobistą, wyrobieniem towarzyskim po prostu światowiec.

Pamiętajmy za Paulem Gauguin:

                                                           „Sztuka jest albo plagiatem, albo rewolucją”

Drodzy uczniowie bądźcie inicjatorami, twórcami sztuki na Was czekamy!

Klasa innowacyjna

(klasa IV)

 

Klasa turystyczno – językowa z elementami orientacji sportowej

Interesujesz się językami obcymi? A może kulturą i geografią swojego regionu? Chcesz się doskonale  nauczyć angielskiego, francuskiego lub niemieckiego? Chciałbyś się zaangażować w projekty zagraniczne? A może po prostu lubisz podróżować?

Klasa turystyczna - językowa to propozycja dla osób otwartych, ciekawych świata, interesujących się turystyką i aktywnym spędzaniem czasu wolnego.

Klasa oferuje

 • poziom rozszerzony nauki języka angielskiego dostosowany do umiejętności uczniów
 • doskonalenie języka w ramach projektów z udziałem młodych ludzi z innych krajów, a także poprzez udział w konkursach językowych
 • udział w rajdach pieszych, rowerowych, marszach na orientację 
 • współpracę z Uczniowskim Klubem Sportowym "Azymut 45", podczas zajęć nauczyciela będzie wspomagał trener z uprawnieniami.
 • w czasie roku szkolnego będą organizowane krótkie wyjazdy (tygodniowe lub weekendowe) w różne zakątki kraju i za granicę, połączone ze zwiedzaniem atrakcyjnych miejsc oraz nauką języków obcych
 • dla chętnych będzie możliwość wyjazdu zimą w czasie ferii na obóz sportowy w górach (Borowice k/Karpacza) połączony z nauką jazdy na nartach biegowych i zjazdowych. Latem podczas wakacji także obóz sportowy co roku w innym miejscu.
 • ponadto klub organizuje dużo imprez rekreacyjno - sportowych dla całych rodzin, (http://www.azymut45gdynia.org/glowna).

 

 

 

 

Klasa dwujęzyczna

Historia, chemia, w-f, godzina wychowawcza w języku angielskim

Drugi język obcy do wyboru: francuski lub niemiecki

(klasa VII)

 

Chodzi mi o to, aby język giętki powiedział wszystko,

co pomyśli głowa… nie tylko po polsku

J. Słowacki

 

Czym się interesujesz: Komputerami? Nauką? Zdrowiem? Muzyką? Sportem? Dzisiejsze media dają niemal nieograniczony dostęp do ulubionych tematów. Ale jest jeden problem; ogromna część tej wiedzy jest w języku angielskim. Jeżeli jesteś ciekawy świata, pragniesz poznawać inne kraje, nauczyć się biegle komunikować w języku angielskim – zapraszamy do klasy dwujęzycznej, w której wybrane przedmioty (historia, w-f, chemia) będą nauczane w języku Szekspira. Nauka języka angielskiego odbywać się będzie w zakresie rozszerzonym.

Efektem docelowym nauki w tej klasie jest:

 • wzbogacenie wiedzy i umiejętności językowych uczniów,
 • poznanie kultury i historii krajów anglojęzycznych,
 • przygotowanie do udziału w konkursach języka angielskiego,
 • kształcenie umiejętności samodzielności w procesie uczenia się języka obcego,
 • stosowanie języka angielskiego jako użytecznego narzędzia w zdobywaniu wiedzy z innych przedmiotów.

W trakcie dwuletniego kursu nauki uczniowie:

 • będą brać udział w warsztatach anglojęzycznych i projektach organizowanych we współpracy z: Infoboxem w Gdyni, Teatrem Szekspirowskim w Gdańsku, American Corner przy British Council w Gdańsku, międzynarodową organizacją studentów AIESEC i Akademią Marynarki Wojennej,
 • osiągną poziom swobodnego używania języka obcego oraz opanują podstawy językowe w zakresie słownictwa specjalistycznego w następujących dziedzinach: turystyka, prawo, zdrowie i budowa ciała człowieka, transport, środowisko naturalne, sport, pieniądze,
 • będą stosować język angielski jako przydatne narzędzie przyswajania wiedzy z innych przedmiotów,
 • przygotują się do udziału w konkursach znajomości języka angielskiego i wiedzy o krajach angielskojęzycznych, takich jak: Wojewódzki Konkurs z języka angielskiego, English High Flier, ACE, MIX, FOX,
 • przygotują przedstawienia teatralne w języku angielskim,
 • będą korzystać z anglojęzycznych stron internetowych i artykułów prasowych,
 • będą oglądać filmy ze ścieżką dźwiękową w języku angielskim,
 • poznają historię, ustrój, położenie geograficzne i kulturę krajów anglojęzycznych na podstawie artykułów i książek m.in. The World of English, Life in Britain, Britain in Close-up.

Uczniowie utalentowani muzycznie będą mogli uczestniczyć w festiwalach piosenki anglojęzycznej: „More than Words”, „You can sing”.

Uczniowie, którzy wybrali język francuski jako drugi język obcy, będą współpracować ze Stowarzyszeniem Języka Francuskiego Alliance Francaise oraz przygotowywać się do egzaminu DELF.

Uczniowie, którzy wybrali język niemiecki jako drugi język obcy, będą współpracować z Goethe Institut i przygotowywać się do egzaminu Fit in Deutsch.

Atrakcyjne wyjazdy i wycieczki programowe poszerzą i uzupełnią wiedzę zdobytą w szkole:

 • dla wszystkich uczniów z klasy dwujęzycznej zorganizowany zostanie wyjazd do Londynu,
 • uczniowie uczący się języka francuskiego będą mogli uczestniczyć w wycieczkach do Paryża i na Lazurowe Wybrzeże,
 • uczniowie wybierający język niemiecki pojadą na wycieczki do Berlina i Hamburga.