I projekt „Odczarujmy Szekspira”

Sieć kultury to program nastawiony na sieciowanie, dokształcanie i wspieranie kadr kultury województwa pomorskiego w realizowanych działaniach. Jest częścią ogólnopolskiego programu Bardzo Młoda Kultura prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury. W lutym 2017 roku ogłoszono II edycję konkursu na projekty edukacyjno-kulturowe w województwie pomorskim.

Do konkursu zgłoszono 57 wniosków, 10 z nich nagrodzono, wśród nich projekt „Odczarujmy Szekspira” przygotowany przez Gimnazjum nr 11 w Gdyni. Efektem projektu będzie udział uczniów tej szkoły w kilkunastu godzinach warsztatów teatralnych prowadzonych przez aktorkę Urszulę Kowalską oraz aktorów Teatru Muzycznego w Gdyni, zajęciach w Teatrze Muzycznym ukazujących praktyczną stronę realizacji spektaklu, oraz przygotowanie przez uczniów tej szkoły przedstawienia opartego na komedii Williama Szekspira „Sen nocy letniej”.

II projekt realizowany we współpracy z Teatrem Muzycznym w Gdyni „Co Cię porusza?”

„Co Cię porusza?” to projekt warsztatów, których celem jest przybliżenie uczestnikom sztuki tańca poprzez umożliwienie im czynnego uczestnictwa w procesie powstawania dzieła choreograficznego, którego premiera odbędzie się na deskach Teatru Muzycznego w Gdyni. Jeśli istnieje jakakolwiek funkcja sztuki to taka, która ma poruszać. Z czego tworzyć, jeśli nie z tego, co nas boli, zachwyca, czy przeraża. Wiodącą inspiracją do wykrzesania scenariusza będą wspomnienia uczestników i związane z nimi uczucia. Emocje decydują o jakości naszego życia. Mamy z nimi do czynienia przy każdej relacji, która jest dla nas ważna: w pracy, w przyjaźni, w odniesieniu do członków rodziny. Mogą one ocalić nam życie, ale mogą również powodować prawdziwe szkody. Mogą stymulować nas do działania, ale mogą też prowadzić do postępowania, którego będziemy żałować. Chcemy, aby uczestnicy projektu zdobyli umiejętność świadomego wyrażania się za pomocą innego medium niż język mówiony.

Warsztaty będą składały się z części teoretycznej, w której uczestnikom przybliżona zostanie twórczość takich osobowości jak m.in: Wacław Niżyński, Isadora Duncan, Marta Graham, Steve Paxton, Pina Bausch, Sasha Walz, Josef Nadj, Wiliam Forsythe, Romeo Castelluci, a także zagadnienia z psychologii twórczości dotyczące kreatywnego myślenia, szybkiego zapamiętywania, czy radzenia sobie ze stresem. Dodatkowo uczestnicy zobaczą na żywo spektakl teatru tańca Dzikistyl Company pt. „Uchodźcy/ Testigo documentary”, będą mogli wymienić się swoimi wrażeniami z twórcami oraz zadać im pytania dotyczące zawodu tancerza oraz choreografa.
Część praktyczna warsztatów będzie dotyczyła nauki technik tańca: balet, taniec współczesny, taniec streetowy oraz techniki charakterystycznej dla teatru tańca Dzikistyl Company. Celem zajęć będzie zbudowanie materiału choreograficznego pod kątem tematu przedstawienia, uwrażliwienie uczestników na różne podejścia do ruchu i trudności jego wykonania, wyzwolenie twórczej wyobraźni ruchowej, przygotowanie do aktywnego udziału w kulturze i otwarcie drogi do wyboru techniki tańca właściwej dla każdej osobowości. Ważnym założeniem projektu jest zaproszenie dziadków i rodziców uczestników do czynnego wzięcia udziału w kilku wcześniej przygotowanych scenach w celu zbudowania poczucia wspólnego uczestniczenia w sztuce.

Projekty będą realizowane od września 2017.