Drodzy Rodzice,

Szkoła Podstawowa nr 51 prowadzi rekrutację do oddziału przedszkolnego. W nowym roku szkolnym jako jedną z form nauki wprowadzone zostaną elementy metody Marii Montessori. Dzięki wykorzystaniu pomocy opracowanych dla tej metody możliwe jest m.in. aby dzieci w sposób zabawowy i naturalny zdobyły umiejętność liczenia w zakresie do 9 tysięcy. Duży nacisk skierowany będzie na zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności wielosensorycznie, poprzez własną spontaniczną aktywność.

Pomocne w osiągnięciu tych zamierzeń będą także planowane wyjścia poza teren szkoły oraz spotkania z ciekawymi ludźmi zapraszanymi do naszej klasy.

Zdobyte umiejętności dzieci zaprezentują podczas zajęć otwartych dla Rodziców oraz występów.

Dzieci uczęszczające do klasy „0”, objęte są opieką logopedyczną, jak również pedagoga i psychologa. Mają możliwość skorzystania z szerokiej gamy dodatkowych zajęć pozalekcyjnych:

-gimnastyka korekcyjna

-sport dla malucha

-robotyka

-gitara

Proponujemy również opiekę w świetlicy od godziny 7.00 do 17.00, smaczne posiłki ze szkolnej kuchni, opiekę stomatologa. Jesteśmy placówką kameralną, w roku szkolnym 2019/2020 w budynku będzie uczyło się ok. 260 uczniów.