W roku szkolnym 2020/2021 ze względu na sytuację epidemiczną zostaje wprowadzona trzecia przerwa obiadowa o godzinie 13.35. Sygnał dźwiękowy (dzwonek) zostaje wyłączony ze względu na wprowadzone przerwy śródlekcyjne w edukacji wczesnoszkolnej.

8.00 - 8.45

8.55 - 9.40

9.50 - 10.35

10.45 - 11.30

11.50 - 12.35

12.50 - 13.35

13.50 - 14.35

14.45 - 15.30

15.40 - 16.25