Szkoła Promująca Zdrowie

Jesteśmy szkołą, która od lat promuje zdrowie przez uczestnictwo w różnego rodzaju imprezach sportowych czy programach np. Trzymaj formę. Z początkiem roku szkolnego nasza szkoła zgłosiła chęć uczestniczenia w programie Szkoła Promująca Zdrowie. Jesteśmy na etapie przygotowawczym. W międzyczasie nawiązaliśmy kontakt z koordynatorem regionalnym oraz powołaliśmy Szkolny Zespół Promocji Zdrowia. Otrzymaliśmy od dyrekcji szkoły zapewnienie, że Szkoła Promująca Zdrowie staje się bardzo ważnym elementem koncepcji pracy szkoły.