Rekrutacja

20.04.2022

 1. Wnioski o przyjęcie do szkoły składamy od 21 marca do 27 kwietnia 2022 r., do godziny 15.00.
 2. Listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłosimy 20 maja 2022 r., o godz. 12.00.
 3. Od 20 do 27 maja 2022 r. będziemy przyjmować potwierdzenia przez rodzica kandydata woli uczęszczania dziecka do SP nr 51 w Gdyni w postaci pisemnego oświadczenia. (druk do pobrania poniżej)
 4. Wraz z podpisanym potwierdzeniem woli rodzice składają:
 • zdjęcie do legitymacji szkolnej
 • podpisaną umowę użyczenia podręczników (druk umowy do pobrania poniżej)

Więcej informacji o rekrutacji w roku szkolnym 2022/2023 pod linkiem: https://www.gdynia.pl/mieszkaniec/rekrutacja,4022/rekrutacja-na-rok-szkolny-2022-2023,562944

 

Do pobrania:

1. Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do klasy pierwszej SP 51 w Gdyni w roku szkolnym 2022/2023_pobierz

2. Umowa użyczenia podręczników szkolnych_pobierz

17.03.2022

Oddział Przedszkolny oferta na rok 2022/23:

1. Proponujemy naukę z elementami pedagogiki Marii Montessori:

 • dzieci, dzięki specjalnie przygotowanemu materiałowi dydaktycznemu, uczą się dodawania i odejmowania w zakresie przekraczającym wymagania na danym poziomie kształcenia,
 • umiejętności w liczeniu są wykorzystywane w codziennych praktycznych sytuacjach (podczas zabaw kulinarnych - np. odważanie produktów do przygotowania ciasta itp.) – chcemy aby dzieci miały świadomość, że matematyka jest przydatna i bawiąc się jej uczyły,
 • poznajemy świat wieloma zmysłami, będąc w stałym kontakcie z przyrodą, przeprowadzając szereg doświadczeń, doskonaląc umiejętność wyciągania wniosków.

2. Poprzez wprowadzenie podstaw języka migowego PJM chcemy:

 • uczyć dzieci tolerancji wobec innych,
 • ­rozwinąć myślenie obrazowe, koordynację wzrokowo- ruchową, poznawać znaki migowe i schemat własnego ciała,
 • kształtować umiejętność wyciszenia i skupienia uwagi,
 • doskonalić umiejętności pantomimiczne wykorzystywane później podczas przygotowywanych przez dzieci przedstawieniach.

3. Pragniemy promować żeglarstwo i edukację morską uczniów, wynikającą ze specyfiką położenia naszego miasta.

4. Wprowadzając "Symultaniczno-Sekwencyjną Metodę Nauki Czytania" profesor Jagody Cieszyńskiej, polegającej na globalnym czytaniu, chcemy ułatwić dzieciom lepszy start do poznawania liter i czytania. Dbamy o to, aby dzieci polubiły świat książek - każdego dnia czytamy jedną z nich. Chcielibyśmy, aby dzieci uzależniły się od czytania.

5. Pragniemy rozwijać umiejętności plastyczne dzieci proponując nowe i ciekawe techniki. Mamy nadzieję, że niejedna praca zostanie doceniona na konkursach plastycznych, w których bierzemy udział.

   

14.03.2022

Podkategorie