Innowacje

21.01.2022

14.09.2021 – wyjazd do Marszewa na zajęcia edukacyjne  

18.09.2021 – dołączenie do akcji Sprzątanie Świata 

21.09.2021 – udział w „Olimpiadzie Biegowej” Dzielnicy Kamienna Góra:

 • I miejsce Ola  
 • II miejsce Julia  
 • II miejsce Wincenty 

Realizacja Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej – PPEM   

Założenie Szkolnego Kółka Żeglarskiego 

20.01.2022

 1. „Gdynia na fali”
 2. „Lepsza Szkoła”
 3. Warsztaty kulinarne w restauracji „Muszla”
 4. Morski Festiwal Nauki
 5. Warsztaty w Centrum Hevelianum w Gdańsku
 6. Zajęcia integracyjne w Adventure Park Gdynia Kolibki
 7. Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
 8. Kurs na kartę rowerową
 9. „Mistrzowie planowania. Jak zrealizować pomysł?” – projekt w ramach Fundacji Uniwersytet Dzieci 
 10. Ogólnopolska akcja „Zdrowo i Sportowo”

„Tropiciele przyrody” - innowacja została opracowana dla uczniów klas I – III. Realizowane

na spotkaniach zagadnienia mają przybliżyć dziecku otaczający je świat przyrody w oparciu
o własne doświadczenia i przeżycia uczniów oraz ich praktyczne działania związane
z propagowaniem i świadomością zdrowego stylu życia. Edukacja wczesnoszkolna to pierwszy

etap kształcenia szkolnego, którego zadaniem jest wszechstronny rozwój osobowości dziecka.

Dziecko w tym wieku jest ciekawe świata, który je otacza. Okres ten cechuje szczególnie wielka

plastyczność psychiki dziecka, wyrabiają się pewne nawyki, dlatego tak ważny jest bezpośredni

kontakt z naturą, wiedza o stanie naszego środowiska oraz zagrożeniach jakie niesie ze sobą

współczesna cywilizacja. Dlatego biorąc pod uwagę nasze spostrzeżenia i obserwacje w pracy

z dziećmi, postanowiłam wspomóc działania, które zapewnią im nabycie umiejętności

prozdrowotnych zachowań, poszanowania zdrowia własnego i innych oraz uwrażliwienie

uczniów na wartość otaczającego je środowiska przyrodniczego.

Niniejsza innowacja ma na celu szerzenie idei rozwijania kompetencji kluczowych u uczniów od najmłodszych lat zgodnie z zaleceniami Rady Parlamentu Europejskiego z dnia 22 maja 2018 roku z wykorzystaniem innowacyjnych form nauczania i uczenia się, ze szczególnym uwzględnieniem na porozumiewanie się w języku ojczystym i obcym oraz rozwijanie kompetencji społecznych
i wiedzy z zakresu kultury i sztuki. Ma ona zachęcać i motywować uczniów do rozwijania umiejętności uczenia się na wskazanych płaszczyznach.

Zapraszamy do klasy pierwszej, w której stworzymy przestrzeń sprzyjającą rozwijaniu logicznego myślenia. Będziemy rozwijać kompetencje uczniów wykorzystując metody tradycyjne oraz innowacyjne, w których skorzystamy również z przestrzeni wirtualnej.

Proponujemy:

 • aktywne i interaktywne uczestnictwo w procesie rozwiązywania problemów,
 • konstruowanie wiedzy,
 • spersonalizowany tryb uczenia się,
 • poszukiwanie rozwiązań metodą projektu,
 • tworzenie prostych gier,
 • konstruowanie zabawek,
 • budowanie osobistych teorii,
 • wypracowanie własnych strategii myślenia,
 • naukę popartą eksperymentem,
 • współpracę z instytucjami poza szkołą,
 • udział w konkursach.