Spotkania z rodzicami

2 września 2021 - godz. 17.30 w SP51

3 czerwca 2022 - godz. 17.30 w SP51

Spotkania na platformie TEAMS (online):

30 września 2021 - godz. 17.30

25 listopada 2021 - godz. 17.30

14 stycznia 2022 - godz. 17.30

24 marca 2022 - godz. 17.30

  1 września 2021r.

 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

  14 października 2021r.  Dzień wolny od zajęć dydaktycznych - Święto KEN
  2 listopada 2021r.
 Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych*
  12 listopada 2021 r.  Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych*
  23 grudnia - 31 grudnia 2021r.  Zimowa przerwa świąteczna
  7 stycznia 2022  Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych*
  14 stycznia 2022r.  Zakończenie I okresu nauki
  14 - 27 lutego 2022r.  Ferie zimowe
   Rekolekcje wielkopostne - zajęcia zgodnie z planem
  14 - 19 kwietnia 2022 r.  Wiosenna przerwa świąteczna
  2 maja 2022r.  Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych*
  24-26 maja 2022r.  Egzamin ósmoklasisty - dni wolne od zajęć dydaktycznych*
  3 czerwca 2022 r.
 Wystawienie ocen proponowanych (e- dziennik)
  17 czerwca 2022r.  Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych*
  20 czerwca 2022 r.  Klasyfikacja roczna i końcowa - posiedzenie Rady Pedagogicznej
  24 czerwca 2022 r.  Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*uzgodniono z Radą Rodziców SP51 w dniu 2 września br.

Podkategorie