Zamówienia publiczne

Gdynia,07.04.2017 r.

Zapytanie o cenę wykonania wymiany parkietu w sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 11

Musi być sporządzona:

-wg dokumentacji remontowej wykonanej przez wydział budynków,

-do wglądu na miejscu, ew na prośbę wykonawcy przesłana w wersji pdf,

-wykonawca musi dokonać wizji lokalnej oraz pomiarów z natury,

-termin zbierania ofert do 24-04-2017 r.,

-ewentualne uzupełnienia ofert dla firm, które zmieściły się w terminie i spełniły w/w warunki do 08-05-2017 r.termin ostateczny,

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą brane pod uwagę.

Dyrektor

Danuta Maliszewska

Gdynia, dnia 01.06.2011r

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu  przetargu 

 

Dyrektor Gimnazjum nr 11 z siedzibą w Gdyni, ul. Słowackiego 53 informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu na

Część A-WYMIANA OKIEN

(kwota brutto przeznaczona na finansowanie zamówienia:   33 871,76 zł)

Część B- WYMIANA POSADZEK

(kwota brutto przeznaczona na finansowanie zamówienia:  33 953,60 zł)

  1. Jako najkorzystniejszą ofertę na cześć A – wymianę okien  została wybrana oferta złożona przez: 

WIN BUD s.c 

Bogdan Jaś ,Tomasz Jarzembinski 

84-100 Puck ,ul. Wejherowska 14 

Kryterium 100 % cena.

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Oferta nie podlega odrzuceniu. 

Oferta została złożona na kwotę : 26 898,36 zł  brutto.

Słownie : (dwadzieścia sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem zł 36/100)

2.Jako  najkorzystniejszą ofertę na część B- wymiana posadzek została wybrana oferta złożona przez:

Limex Plus sp.z O.O.

85-766 Bydgoszcz ,ul. Fordońska 393

Kryterium 100 % cena.

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Oferta nie podlega odrzuceniu.

Oferta została złożona na kwotę :33 852,60 zł  brutto.

Słownie : (trzydzieści trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt dwa zł 60/100)

Pozostałe złożone oferty:

Część A-okna

1.”ELMIR” s.c

81-007 Gdynia ul. Chylońska 176c

Oferta została złożona na kwotę: 26 993,58 zł

2.”Bob-Rollo Sp.z o.o.

84-230 Rumia ul. Młyńska 8

Oferta została złożona na kwotę: 30 755,92 zł

3.Przedsiębiorstwo Budowlane „Rybak”

84-242 Luzino ul. Krótka 1

Oferta została złożona na kwotę: 31 458,69 zł

4.PHU ‘Pol - Plast” Anetta Naczk

84-230 Strzebielino ul. S. Wyspiańskiego 16

Oferta została złożona na kwotę: 33 896,94 zł

część B podłogi

wpłynęła 1 oferta firmy

Limex Plus Sp. z O.O.

85-766 Bydgoszcz ul. Fordońska 393

Oferta została złożona na kwotę:33 852,60 zł

Dyrektor Gimnazjum

mgr Krystyna Szczęśniak

Dyrektor Gimnazjum nr 11 z siedzibą w Gdyni, ul. Słowackiego 53 informuje,

że w wyniku przeprowadzonego przetargu na remont pomieszczeń sanitarnych

w pawilonie „ZUCH” oraz pawilonie „SYRENA” nastąpiło rozstrzygnięcie :

 

  1. 1. Jako najkorzystniejszą ofertę na remont pomieszczeń sanitarnych

      została wybrana oferta złożona przez:

                            FIRMA BUDOWLANA

„SULIMA”

Z. Sulima, A. Sulima, M. Sulima Sp.J.

81-214 Gdynia ul. Opata Hackiego 14B

Kryterium 100 % cena.

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Oferta nie podlega odrzuceniu.

Oferta została złożona na kwotę  97 870,28 zł  brutto.

Słownie : (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt  zł 28/100)

2. Pozostałe złożone oferty:

    1.TERBUD-Kamrowski i Wspólnicy SP.J

       80-518 Gdańsk ,ul. Gdańska 30

      Oferta złożona została na kwotę : 148 719,00 zł brutto

Słownie:( sto czterdzieści osiem tysięcy siedemset dziewiętnaście zł 00/100)

   

    2.Zakład Usług Remontowo – Budowlanych ”APOLLO” Piotr Lubecki

       83-400 Kościerzyna ,Nowa Wieś 39/1

       Oferta złożona została na kwotę : 128 033,80 zł brutto

Słownie:(sto dwadzieścia trzy tysiące trzydzieści trzy zł 80/100)

 

    3.Zakład Handlowo-Usługowy „ GRAMAL ”-bis

       84-239 Bolszewo, ul. Bukowa 27

      Oferta złożona na kwotę : 104 289,96 zł brutto

Słownie: (sto czterdzieści tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć zł 96/100 zł)

 

 

 

Gdynia, dnia 22-10.2010r.