Gdynia, dnia 01.06.2011r

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu  przetargu 

 

Dyrektor Gimnazjum nr 11 z siedzibą w Gdyni, ul. Słowackiego 53 informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu na

Część A-WYMIANA OKIEN

(kwota brutto przeznaczona na finansowanie zamówienia:   33 871,76 zł)

Część B- WYMIANA POSADZEK

(kwota brutto przeznaczona na finansowanie zamówienia:  33 953,60 zł)

  1. Jako najkorzystniejszą ofertę na cześć A – wymianę okien  została wybrana oferta złożona przez: 

WIN BUD s.c 

Bogdan Jaś ,Tomasz Jarzembinski 

84-100 Puck ,ul. Wejherowska 14 

Kryterium 100 % cena.

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Oferta nie podlega odrzuceniu. 

Oferta została złożona na kwotę : 26 898,36 zł  brutto.

Słownie : (dwadzieścia sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem zł 36/100)

2.Jako  najkorzystniejszą ofertę na część B- wymiana posadzek została wybrana oferta złożona przez:

Limex Plus sp.z O.O.

85-766 Bydgoszcz ,ul. Fordońska 393

Kryterium 100 % cena.

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Oferta nie podlega odrzuceniu.

Oferta została złożona na kwotę :33 852,60 zł  brutto.

Słownie : (trzydzieści trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt dwa zł 60/100)

Pozostałe złożone oferty:

Część A-okna

1.”ELMIR” s.c

81-007 Gdynia ul. Chylońska 176c

Oferta została złożona na kwotę: 26 993,58 zł

2.”Bob-Rollo Sp.z o.o.

84-230 Rumia ul. Młyńska 8

Oferta została złożona na kwotę: 30 755,92 zł

3.Przedsiębiorstwo Budowlane „Rybak”

84-242 Luzino ul. Krótka 1

Oferta została złożona na kwotę: 31 458,69 zł

4.PHU ‘Pol - Plast” Anetta Naczk

84-230 Strzebielino ul. S. Wyspiańskiego 16

Oferta została złożona na kwotę: 33 896,94 zł

część B podłogi

wpłynęła 1 oferta firmy

Limex Plus Sp. z O.O.

85-766 Bydgoszcz ul. Fordońska 393

Oferta została złożona na kwotę:33 852,60 zł

Dyrektor Gimnazjum

mgr Krystyna Szczęśniak