Nauczyciele

Dyrektor mgr Danuta Maliszewska
Wicedyrektor dr Olga Labudda
Pedagog szkolny mgr Joanna Konkiel
Psycholog szkolny mgr Aleksandra Guzik
Bibliotekarze mgr Anna Mytkowska
mgr Janusz Żurawski
Język polski mgr Joanna Antczak-Sokołowska
mgr Alicja Jankowska
Język angielski mgr Marta Kalinowska
mgr Magdalena Necel
mgr Magdalena Kubiak
mgr Alicja Jankowska
Język niemiecki

mgr Bogumiła Cempa

Język francuski mgr Agnieszka Ossowska
Wiedza o społeczeństwie

mgr Aleksandra Sienkiewicz-Syldatk

Historia

mgr Aleksandra Sienkiewicz-Syldatk

mgr Magdalena Necel

Biologia

mgr Lucyna Lewandowska

Chemia dr Olga Labudda
Fizyka mgr Elżbieta Żołnieruk
Matematyka

mgr Katarzyna Kowalewska

dr Olga Labudda

mgr Małgorzata Muchowska

Geografia mgr Lucyna Lewandowska
Informatyka mgr Bożena Bencer
mgr Danuta Maliszewska
Zajęcia techniczne/technika mgr Danuta Rynkiewicz
Muzyka mgr Małgorzata Portee
Plastyka/Zajęcia artystyczne mgr Danuta Rynkiewicz
Wychowanie fizyczne

mgr Małgorzata Frącek
mgr Krzysztof Niedźwiedź
mgr Martyna Nosewicz
mgr Paweł Wołosewicz
mgr Liliana Wanta

Religia mgr Joanna Gawron
ks. Adam Hrubiszewski
Wychowanie do życia w rodzinie mgr Lucyna Lewandowska
Edukacja dla bezpieczństwa mgr Marcin Czerwiński
Edukacja wczesnoszkolna/
oddział Przedszkolny

mgr Agata Sosnowska
mgr Alicja Wodecka
mgr Agnieszka Ossowska
mgr Magdalena Kubiak
mgr Ewa Kurasz
mgr Zofia Granos
mgr Sylwia Cimiengo
mgr Joanna Kałwak

Nauczyciele wspomagający mgr Ewa Miezianko-Pieper
Wychowawcy świetlicy

Paulina Matys
Grażyna Godlewska
Anna Misiak-Krasicka
Liliana Wanta
Karolina Szmytkowska-Michałek