Gdynia,07.04.2017 r.

Zapytanie o cenę wykonania wymiany parkietu w sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 11

Musi być sporządzona:

-wg dokumentacji remontowej wykonanej przez wydział budynków,

-do wglądu na miejscu, ew na prośbę wykonawcy przesłana w wersji pdf,

-wykonawca musi dokonać wizji lokalnej oraz pomiarów z natury,

-termin zbierania ofert do 24-04-2017 r.,

-ewentualne uzupełnienia ofert dla firm, które zmieściły się w terminie i spełniły w/w warunki do 08-05-2017 r.termin ostateczny,

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą brane pod uwagę.

Dyrektor

Danuta Maliszewska