Terminy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych - zarządzenie Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 13 kwietnia 2017r. nr 24/2017 oraz zarządzenie zmieniające nr 26/2017 z dnia 25 kwietnia 2017r.

http://www.kuratorium.gda.pl/zarzadzenie-nr-262017-zmieniajace-zarzadzenie-nr-242017-pomorskiego-kuratora-oswiaty/

Logowanie do systemu rekrutacji elektronicznej na stronie https://nabor-pomorze.edu.com.pl/kandydat/

Loginy i hasła do rekrutacji zostały przekazane uczniom w dniu dzisiejszym przez wychowawców klas trzecich. Uczniowie będą wspierani przez nauczycieli informatyki i wychowawców w procesie naboru.