Spotkania z rodzicami

  1 września 2020r.

 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

  2 listopada 2020r.
 Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych*
  12, 13 listopada 2020 r.  Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych*
  23 grudnia - 31 grudnia 2020r.  Zimowa przerwa świąteczna
  4, 5 stycznia 2021r.  Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych*
  5 lutego 2021r.  Zakończenie I okresu nauki
  4 - 17 stycznia 2021r.  Ferie zimowe
   Rekolekcje wielkopostne - zajęcia zgodnie z planem
  1 kwietnia - 6 kwietnia 2021 r.  Wiosenna przerwa świąteczna
  4 czerwca 2021r.  Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych*
  31 maja 2021 r.
 Wystawienie ocen proponowanych (e- dziennik)
  18 czerwca 2021 r.  Klasyfikacja roczna i końcowa - posiedzenie Rady Pedagogicznej
  25 czerwca 2021 r.  Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*uzgodniono z Radą Rodziców SP51 w dniu 30 września br.

 

godz. 18.00 spotkania z wychowawcami online w aplikacji Teams:

30 września 2020 r.,

29 października 2020 r.,

10 grudnia 2020 r., (konsultacje 18.00 - 19.00)

 8 lutego 2021r.,

10 marca 2021 r.,

15 kwietnia 2021 r.,

31 maja 2021 r.,

Podkategorie