Historia szkoły na Kamiennej Górze

Szkoła Podstawowa nr 27 w Gdyni powstała w 1961 roku. Jej zaczątkiem była szkoła nr 9, funkcjonująca w barakach przy ul. Czołgistów (dzisiaj Piłsudskiego). Zadanie jej utworzenia otrzymał pierwszy, później wieloletni dyrektor mgr Piotr Cieślawski, który tak wspominał ten fakt: Dnia 1 czerwca 1961 roku otrzymałem od Inspektora Oświaty polecenie upoważniające mnie do zorganizowania nowej szkoły nr 27 w Gdyni przy ul. Słowackiego 53 - w roku szkolnym 1961/62. 

 • 20 czerwca 1961 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej nowej szkoły.
 • Do 1 września 1961 roku nie udało się zakończyć wszystkich prac budowlanych i dlatego nowy rok szkolny 1961/62 - uczniowie i nauczyciele musieli rozpocząć w obskurnym, wilgotnym i ciemnym baraku przy ulicy Czołgistów.
 • 8 stycznia 1962 roku po raz pierwszy weszło do gmachu nowej szkoły 850 uczniów.
 • 20 stycznia1962 roku odbyła się uroczystość przeniesienia szkoły do nowego budynku przy ulicy Słowackiego 53. Szkołę zaprojektował inż. L. Kohuce, prace budowlane nadzorował M. Matysiak. Wykonawcą budynku było Gdyńskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Mieszkaniowego.
 • 5 czerwca 1966 roku Szkoła Podstawowa nr 27 w Gdyni otrzymała imię Janusza Korczaka.
 • 1 września 1990 roku szkoła staje się samorządową, podlegającą Gminie Gdynia.
 • 1 września 1999 roku zaczęło działalność Gimnazjum nr 11 w Gdyni jako część (ze Szkołą Podstawową nr 27) Zespołu Szkół nr 8.
 • 31 sierpnia 2004 roku zakończył się stopniowy proces likwidacji Szkoły Podstawowej nr 27.
 • 1 września 2004 roku - po rozwiązaniu Zespołu Szkół nr 8 - Gimnazjum nr 11 zaczęło funkcjonować jako samodzielna szkoła.
 • 24 maja 2005 roku następuje nadanie Gimnazjum nr 11 w Gdyni imienia POLSKICH NOBLISTÓW.
 • 31 sierpnia 2017 zakończyło działalność Gimnazjum nr 11 im. Polskich Noblistów w Gdyni
 • 1 września 2017 roku rozpoczęła działalność Szkoła Podstawowa nr 51 w Gdyni
 
 Dyrektorzy szkoły:
 
 • 1961 - 1973  mgr Piotr Cieślawski
 • 1973 - 1975  mgr Emilia Kuczyńska
 • 1975 - 1977  mgr Zenon Choroś
 • 1977 - 1982  mgr Wanda Czechowska
 • 1982 - 1991  mgr Wanda Kurpiewska
 • 1991 - 2004  mgr Ewa Łukasik
 • 2004 - 2016  mgr Krystyna Szczęśniak
 • 2016 -          mgr Danuta Maliszewska
Bibliografia
 
 1. Cieślak M. System identyfikacji wizualnej organizacji na przykładzie Gimnazjum nr 11 im. Polskich Noblistów w Gdyni. Praca licencjacka napisana pod kierunkiem dr Mariusza Głowackiego. Warszawa 2008
 2. Kolany J. Szkoła Podstawowa nr 27 im. Janusza Korczaka ma 30 lat. 1961/62-1991/92. Gdynia 1992
 3. Kowalska H. Społeczne funkcje Szkoły Podstawowej nr 27 w Gdyni w latach 1961-2004. Praca magisterska napisana pod kierunkiem dr hab. prof. nadzw. Bogdana Zalewskiego. Słupsk 2005
 4. Kuczyńska E., Cieślawski P. 1.IX.1961 r.-1.IX.1972 r. Dziesięciolecie Szkoły Podstawowej nr 27 im. Janusza Korczaka w Gdyni. Gdynia 1971 
 5. Kroniki szkolne z lat 1962-2005
 6. Małas J., Żurawski J. Szkoła Podstawowa nr 27 im. Janusza Korczaka w Gdyni. 1961-2004. Gdynia 2004
 7. Małas J., Żurawski J. Uroczystość nadania imienia Polskich Noblistów Gimnazjum nr 11 w Gdyni-24 maja 2005 r. Gdynia 2005

View the embedded image gallery online at:
https://sp51.gdynia.pl/index.php/o-nas#sigFreeIdc53702d8db