Nauczyciele

Dyrektor mgr Danuta Maliszewska
   
Wicedyrektor dr Olga Labudda
   
Pedagog szkolny mgr Grażyna Pożoga
   
Psycholog szkolny mgr Aleksandra Guzik
   
Bibliotekarze mgr Anna Mytkowska
mgr Janusz Żurawski
   
Język polski mgr Iwona Chojnacka
mgr Bożena Meller
mgr Arleta Czubak
mgr Alicja Jankowska
   
Język angielski mgr Oliwia Dajnowiec
mgr Magdalena Necel
mgr Elżbieta Szponar
mgr Alicja Jankowska
   
Język niemiecki mgr Anna Duszyńska
   
Język francuski mgr Agnieszka Ossowska
   
Wiedza o społeczeństwie

dr Piotr Kurpiewski
mgr Mateusz Syldatk

   
Historia dr Piotr Kurpiewski
mgr Mateusz Syldatk
   
Biologia

mgr Dobrosława Ignacik
mgr Lucyna Lewandowska
mgr Marcin Kobiela

   
Chemia dr Olga Labudda
mgr Karina Nowaczyk
mgr Aleksandra Domagalska
   
Fizyka mgr Krystyna Szczęśniak
mgr inż. Tomasz Świderek
   
Matematyka

mgr Aleksandra Domagalska
mgr Katarzyna Kowalewska
dr Olga Labudda
mgr Małgorzata Muchowska

   
Geografia mgr Lucyna Lewandowska
mgr Marcin Kobiela
   
Informatyka mgr Bożena Bencer
mgr Danuta Maliszewska
   
Zajęcia artystyczne mgr Danuta Rynkiewicz
mgr Elżbieta Korowajczyk
   
Zajęcia techniczne/technika mgr Danuta Rynkiewicz
   
Muzyka mgr Elżbieta Korowajczyk
   
Plastyka mgr Danuta Rynkiewicz
Wychowanie fizyczne

mgr Małgorzata Frącek
mgr Krzysztof Niedźwiedź
mgr Martyna Nosewicz
mgr Agnieszka Obrębska - Wyżlic
mgr Paweł Wołosewicz

   
Religia mgr Joanna Gawron
mgr Elżbieta Korowajczyk
ks. Kamil Zakaszewski
   
Wychowanie do życia w rodzinie mgr Dobrosława Ignacik
mgr Elżbieta Korowajczyk
   
Edukacja dla bezpieczństwa mgr Elżbieta Korowajczyk
mgr Krzysztof Niedźwiedź
   
Edukacja wczesnoszkolna/
oddział Przedszkolny
Agata Sosnowska
Patrycja Szcześniak - Gimbut
Alicja Wodecka
   
Wychowawcy świetlicy Aniela Panek
Agata Powojska