Nauczyciele

Dyrektor mgr Danuta Maliszewska
   
Wicedyrektor dr Olga Labudda
   
Pedagog szkolny mgr Joanna Konkiel
   
Psycholog szkolny mgr Aleksandra Guzik
   
Bibliotekarze mgr Anna Mytkowska
mgr Janusz Żurawski
   
Język polski mgr Joanna Antczak - Sokołowska
mgr Alicja Jankowska
   
Język angielski mgr Marta Kalinowska
mgr Magdalena Necel
mgr Magdalena Kubiak
mgr Alicja Jankowska
   
Język niemiecki

mgr Anna Duszyńska
mgr Bogumiła Cempa

   
Język francuski mgr Agnieszka Ossowska
   
Wiedza o społeczeństwie

mgr Aleksandra Sienkiewicz-Syldatk

   
Historia

mgr Aleksandra Sienkiewicz-Syldatk

mgr Magdalena Necel

   
Biologia

mgr Lucyna Lewandowska

   
Chemia dr Olga Labudda
   
Fizyka  
   
Matematyka

mgr Katarzyna Kowalewska
dr Olga Labudda

   
Geografia mgr Lucyna Lewandowska
   
Informatyka mgr Bożena Bencer
mgr Danuta Maliszewska
   
Zajęcia artystyczne mgr Danuta Rynkiewicz
   
Zajęcia techniczne/technika mgr Danuta Rynkiewicz
   
Muzyka  
   
Plastyka mgr Danuta Rynkiewicz
Wychowanie fizyczne

mgr Małgorzata Frącek
mgr Krzysztof Niedźwiedź
mgr Martyna Nosewicz
mgr Paweł Wołosewicz
mgr Liliana Wanta

   
Religia mgr Joanna Gawron
ks. Adam Hrubiszewski
   
Wychowanie do życia w rodzinie  
   
Edukacja dla bezpieczństwa  
   
Edukacja wczesnoszkolna/
oddział Przedszkolny

Agata Sosnowska
Alicja Wodecka
Agnieszka Ossowska
Magdalena Kubiak
Ewa Kurasz
Zofia Granos
Sylwia Cimiengo

Karolina Romanowska

   
Wychowawcy świetlicy

Agata Powojska
Grażyna Godlewska
Anna Misiak-Krasicka
Wioletta Mikołajko
Liliana Wanta
Karolina Szmytkowska - Michałek