Rekrutacja

 

 

Szanowni Państwo,

uzyskaliśmy zgodę na tworzenie klasy sportowej. Prosimy o kontakt osoby zainteresowane zmianą wniosku do klasy pierwszej.

Szanowni Państwo,

Szkoła Podstawowa nr 51 w Gdyni prowadzi nabór do klasy pierwszej i czwartej sportowej. Próba sprawności fizycznej odbędzie się 17 czerwca 2019 r. o godzinie 17.00. Wnioski o przyjęcie do klasy sportowej należy składać do 10 czerwca 2019 r.

Szanowni Państwo,

z uwagi na trwającą akcję protestacyjną sprawdzian predyspozycji językowych odbędzie się w terminie dodatkowym tj. 17 czerwca 2019r. o godzinie 17.00. Wnioski o przyjęcie do klasy siódmej dwujęzycznej należy składać do 5 czerwca 2019r.

W tym roku rekrutacja do publicznych szkół podstawowych startuje 25 marca. Rekrutacja obejmuję zapisy do klas I szkół podstawowych oraz klas wyższych. A także szkół i oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego lub szkół podstawowych z klasami dwujęzycznymi.
 
4. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych, niż klasa I publicznych szkół i oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego i oddziałów dwujęzycznych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni.

 

W tym roku rekrutacja do gdyńskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rusza 12 marca. Zapisywać można dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Podobnie, jak w latach ubiegłych rekrutacja będzie prowadzona drogą elektroniczną pod adresem: www.gdynia.pl/rekrutacja.

Podkategorie