Oferta edukacyjna

Proponujemy naukę drugiego języka obcego od „zerówki” (język francuski, język niemiecki jako zajęcia pozalekcyjne).

Nasza koncepcja pracy z dziećmi będzie oparta na założeniach Nowoczesnej Szkoły Celestyna Freinet.

Stworzymy warunki do:

  • swobodnej ekspresji
  • twórczego myślenia
  • tworzenia własnych tekstów
  • działań teatralnych, dramowych i ekspresji muzycznej

Zapewniamy twórczą atmosferę, kreatywne metody pracy, które pozwolą dziecku w naturalny sposób zdobywać kolejne kompetencje i umiejętności potrzebne nie tylko w szkole, ale i w życiu.

W szkole zostanie zorganizowana świetlica, która będzie czynna w godzinach 7.00 – 17.00.

Kadra pedagogiczna wypracowała model szkoły nowoczesnej, innowacyjnej, ukierunkowanej na wszechstronny rozwój człowieka i zakorzenionej w tradycji.

Rozwój logicznego i komputacyjnego myślenia, kompetencje komunikacyjne, językowe, kulturowe, twórcze rozwiązywanie problemów – to nasze priorytetowe zadania.

Szkoła Podstawowa nr 51 proponuje w roku szkolnym 2019/2020 naukę w następujących oddziałach:

  • przedszkolny
  • klasa I (innowacyjna)
  • klasa IV (innowacyjna)
  • klasa VII (innowacyjna, dwujęzyczna)

 

I projekt „Odczarujmy Szekspira”

Sieć kultury to program nastawiony na sieciowanie, dokształcanie i wspieranie kadr kultury województwa pomorskiego w realizowanych działaniach. Jest częścią ogólnopolskiego programu Bardzo Młoda Kultura prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury. W lutym 2017 roku ogłoszono II edycję konkursu na projekty edukacyjno-kulturowe w województwie pomorskim.

Do konkursu zgłoszono 57 wniosków, 10 z nich nagrodzono, wśród nich projekt „Odczarujmy Szekspira” przygotowany przez Gimnazjum nr 11 w Gdyni. Efektem projektu będzie udział uczniów tej szkoły w kilkunastu godzinach warsztatów teatralnych prowadzonych przez aktorkę Urszulę Kowalską oraz aktorów Teatru Muzycznego w Gdyni, zajęciach w Teatrze Muzycznym ukazujących praktyczną stronę realizacji spektaklu, oraz przygotowanie przez uczniów tej szkoły przedstawienia opartego na komedii Williama Szekspira „Sen nocy letniej”.

II projekt realizowany we współpracy z Teatrem Muzycznym w Gdyni „Co Cię porusza?”

„Co Cię porusza?” to projekt warsztatów, których celem jest przybliżenie uczestnikom sztuki tańca poprzez umożliwienie im czynnego uczestnictwa w procesie powstawania dzieła choreograficznego, którego premiera odbędzie się na deskach Teatru Muzycznego w Gdyni. Jeśli istnieje jakakolwiek funkcja sztuki to taka, która ma poruszać. Z czego tworzyć, jeśli nie z tego, co nas boli, zachwyca, czy przeraża. Wiodącą inspiracją do wykrzesania scenariusza będą wspomnienia uczestników i związane z nimi uczucia. Emocje decydują o jakości naszego życia. Mamy z nimi do czynienia przy każdej relacji, która jest dla nas ważna: w pracy, w przyjaźni, w odniesieniu do członków rodziny. Mogą one ocalić nam życie, ale mogą również powodować prawdziwe szkody. Mogą stymulować nas do działania, ale mogą też prowadzić do postępowania, którego będziemy żałować. Chcemy, aby uczestnicy projektu zdobyli umiejętność świadomego wyrażania się za pomocą innego medium niż język mówiony.