Oferta edukacyjna

Drodzy Rodzice,

Szkoła Podstawowa nr 51 prowadzi rekrutację do oddziału przedszkolnego. W nowym roku szkolnym jako jedną z form nauki wprowadzone zostaną elementy metody Marii Montessori. Dzięki wykorzystaniu pomocy opracowanych dla tej metody możliwe jest m.in. aby dzieci w sposób zabawowy i naturalny zdobyły umiejętność liczenia w zakresie do 9 tysięcy. Duży nacisk skierowany będzie na zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności wielosensorycznie, poprzez własną spontaniczną aktywność.

Pomocne w osiągnięciu tych zamierzeń będą także planowane wyjścia poza teren szkoły oraz spotkania z ciekawymi ludźmi zapraszanymi do naszej klasy.

Zdobyte umiejętności dzieci zaprezentują podczas zajęć otwartych dla Rodziców oraz występów.

Dzieci uczęszczające do klasy „0”, objęte są opieką logopedyczną, jak również pedagoga i psychologa. Mają możliwość skorzystania z szerokiej gamy dodatkowych zajęć pozalekcyjnych:

-gimnastyka korekcyjna

-sport dla malucha

-robotyka

-gitara

Proponujemy również opiekę w świetlicy od godziny 7.00 do 17.00, smaczne posiłki ze szkolnej kuchni, opiekę stomatologa. Jesteśmy placówką kameralną, w roku szkolnym 2019/2020 w budynku będzie uczyło się ok. 260 uczniów.

Swoją ciekawość świata trzeba umieć doskonalić.

Edward Stachura

Zapraszamy do klasy I, w której realizować będziemy podstawę programową, rozszerzoną o zagadnienia sportowo-turystyczne. Chcemy uczniów zachęcić do regularnego ruchu, podkreślając korzystny wpływ sportu na rozwój wytrwałości i systematyczności we wszystkich dziedzinach życia. Edukację wyróżni zwiększona liczba godzin zajęć sportowych, prowadzonych przez trenerów naszej szkoły.

Będziemy rozwijać ciekawość świata dzieci poprzez zajęcia w terenie - wycieczki krajoznawcze, trekking czy podstawy survivalu. Zależy nam, by klasa była zgraną grupą i umiała współpracować w różnych warunkach, dlatego przewidujemy liczne zadania i gry zespołowe. Gwarancją efektywnej współpracy jest przestrzeganie zasad dyscyplinyi wspólnego poszanowania, czego będziemy uczyć się, bazując na głównych wartościach harcerskich. Poznamy podstawy ratownictwa medycznego, co zapewni uczniom poczucie bezpieczeństwa oraz nauczy codziennej zaradności. Nauczymy się zasad zdrowego odżywiania poprzez wspólne przygotowanie prostych posiłków.

Położenie szkoły w centrum miasta ułatwi nam częste wizyty w muzeach, korzystanie z oferty teatrów i innych placówek kulturalnych. Odwiedzimy lokalnych rzemieślników i poznamy tajniki ich pracy, a także ugościmy w klasie doświadczonych podróżników oraz amatorów zwiedzania różnych zakątków świata.

Dla osiągnięcia pozytywnych wyników w nauce i przyjaznej atmosfery w klasie bardzo ważna jest współpraca z rodzicami, którą będziemy rozwijać poprzez codzienny kontakt, realizację wspólnych projektów, wyjścia oraz spotkania integracyjne.

 

Zapraszamy na spotkanie z wychowawczynią klasy pierwszej w najbliższą sobotę, 25 maja o godz. 12.00 w czytelni (Festyn Rodzinny)

Proponujemy naukę drugiego języka obcego od „zerówki” (język francuski, język niemiecki jako zajęcia pozalekcyjne).

Nasza koncepcja pracy z dziećmi będzie oparta na założeniach Nowoczesnej Szkoły Celestyna Freinet.

Stworzymy warunki do:

  • swobodnej ekspresji
  • twórczego myślenia
  • tworzenia własnych tekstów
  • działań teatralnych, dramowych i ekspresji muzycznej

Zapewniamy twórczą atmosferę, kreatywne metody pracy, które pozwolą dziecku w naturalny sposób zdobywać kolejne kompetencje i umiejętności potrzebne nie tylko w szkole, ale i w życiu.

W szkole zostanie zorganizowana świetlica, która będzie czynna w godzinach 7.00 – 17.00.

Kadra pedagogiczna wypracowała model szkoły nowoczesnej, innowacyjnej, ukierunkowanej na wszechstronny rozwój człowieka i zakorzenionej w tradycji.

Rozwój logicznego i komputacyjnego myślenia, kompetencje komunikacyjne, językowe, kulturowe, twórcze rozwiązywanie problemów – to nasze priorytetowe zadania.

Szkoła Podstawowa nr 51 proponuje w roku szkolnym 2019/2020 naukę w następujących oddziałach:

  • przedszkolny
  • klasa I (innowacyjna)
  • klasa IV (innowacyjna)
  • klasa VII (innowacyjna, dwujęzyczna)

 

I projekt „Odczarujmy Szekspira”

Sieć kultury to program nastawiony na sieciowanie, dokształcanie i wspieranie kadr kultury województwa pomorskiego w realizowanych działaniach. Jest częścią ogólnopolskiego programu Bardzo Młoda Kultura prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury. W lutym 2017 roku ogłoszono II edycję konkursu na projekty edukacyjno-kulturowe w województwie pomorskim.

Do konkursu zgłoszono 57 wniosków, 10 z nich nagrodzono, wśród nich projekt „Odczarujmy Szekspira” przygotowany przez Gimnazjum nr 11 w Gdyni. Efektem projektu będzie udział uczniów tej szkoły w kilkunastu godzinach warsztatów teatralnych prowadzonych przez aktorkę Urszulę Kowalską oraz aktorów Teatru Muzycznego w Gdyni, zajęciach w Teatrze Muzycznym ukazujących praktyczną stronę realizacji spektaklu, oraz przygotowanie przez uczniów tej szkoły przedstawienia opartego na komedii Williama Szekspira „Sen nocy letniej”.

II projekt realizowany we współpracy z Teatrem Muzycznym w Gdyni „Co Cię porusza?”

„Co Cię porusza?” to projekt warsztatów, których celem jest przybliżenie uczestnikom sztuki tańca poprzez umożliwienie im czynnego uczestnictwa w procesie powstawania dzieła choreograficznego, którego premiera odbędzie się na deskach Teatru Muzycznego w Gdyni. Jeśli istnieje jakakolwiek funkcja sztuki to taka, która ma poruszać. Z czego tworzyć, jeśli nie z tego, co nas boli, zachwyca, czy przeraża. Wiodącą inspiracją do wykrzesania scenariusza będą wspomnienia uczestników i związane z nimi uczucia. Emocje decydują o jakości naszego życia. Mamy z nimi do czynienia przy każdej relacji, która jest dla nas ważna: w pracy, w przyjaźni, w odniesieniu do członków rodziny. Mogą one ocalić nam życie, ale mogą również powodować prawdziwe szkody. Mogą stymulować nas do działania, ale mogą też prowadzić do postępowania, którego będziemy żałować. Chcemy, aby uczestnicy projektu zdobyli umiejętność świadomego wyrażania się za pomocą innego medium niż język mówiony.