14.10.2019

Olga Labudda – dr nauk chemicznych, nauczyciel chemii i matematyki, wicedyrektor szkoły, autorka projektu „Chemia dla Malucha” i innowacji pedagogicznej „e – Naukowiec”, pracuje nowatorską metodą nauczania chemii „Chemia w małej skali” przy współpracy z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; koordynatorka projektu realizowanego we współpracy z Teatrem Muzycznym „Co Cię porusza?”.

Agnieszka Ossowska – tłumacz, nauczycielka języka francuskiego i edukacji wczesnoszkolnej; osiąga bardzo wysokie wyniki nauczania – od 2012 r. 154 uczniów szkoły uzyskało bardzo wysoki wynik w egzaminie Delf na poziomie A1, A2 i B1 i międzynarodowy certyfikat Francuskiego Ministerstwa Edukacji Narodowej w Paryżu, współpracuje z Uniwersytetem Fizyki i Chemii im. Marii Skłodowskiej Curie w Paryżu, autorka innowacji pedagogicznej „Małymi krokami w wielki Świat” – nauka języka francuskiego przez zabawę w edukacji wczesnoszkolnej.