Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych. Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić taką próbę od 30 marca do 1 kwietnia br.

Wszystkie niezbędne materiały do przeprowadzenia egzaminów zostaną zamieszczone na stronie internetowej CKE oraz na stronach okręgowych komisji egzaminacyjnych w następujących terminach:

  • 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski;
  • 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka;
  • 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

Zasady przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty dla uczniów SP51:

1. uczniowie zgodnie z harmonogramem pobierają arkusze egzaminacyjne ze strony https://cke.gov.pl lub www.oke.gda.pl

2. odpowiedzi do zadań zapisują za pomocą komputera w dowolnym edytorze tekstu lub na zwykłej kartce, np.:

ad1. A

ad2. B

3. odpowiedzi przesyłają nauczycielowi odpowiednio: języka polskiego, matematyki i języka angielskiego po egzaminie w formie dokumentu (załącznik) lub zdjęcie (załącznik) na adres e-mail lub w inny ustalony z wychowawcą sposób

4. egzamin powinien przebiegać zgodnie z instrukcją, proszę o przestrzeganie czasu trwania egzaminu, to tylko próba!

  • język polski - 120' (180')
  • matematyka - 100' (150')
  • język angielski - 90' (135')

5. zasady oceniania i klucz odpowiedzi zostaną udostępnione dyrektorowi szkoły po 8 kwietnia 2020r.

6. nie stawiamy ocen, to próba, test pisany w domu to egzamin Waszej odpowiedzialności!