Rodzice uczniów
gdyńskich szkół
klas I-III

Szanowni Państwo,
13 maja Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło, że uruchamia stopniowy powrót do stacjonarnego funkcjonowania szkół. Już od najbliższego poniedziałku, 25 maja będzie możliwe przywrócenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Ostateczną decyzją o otwarciu placówek i trybie ich pracy pozostawiono samorządom. Dla Gdyni priorytetem w tej sytuacji było zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i zdiagnozowanie takiej potrzeby wśród rodziców oraz uzyskanie szczegółowych wytycznych Generalnego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.
Pomimo krótkiego czasu na przygotowanie i wyzwań organizacyjnych, w szczególności dotyczących pogodzenia nauki zdalnej z częściową nauką stacjonarną, udało nam się opracować procedury umożliwiające – możliwie najbezpieczniejsze w obecnej sytuacji epidemiologicznej – funkcjonowanie szkół. Korzystaliśmy z doświadczeń pracy nad uruchomieniem żłobków i przedszkoli. Tam wypracowane procedury zadziałały i obecnie funkcjonują wszystkie publiczne żłobki i 99% przedszkoli. Z podsumowaniem przygotowań do otworzenia przedszkoli i żłobków można się zapoznać na gdynia.pl: https://www.gdynia.pl/nauka-2,7718/gdynia-otworzyla-zlobki-i-przedszkola,549535
Chęć powrotu do stacjonarnego nauczania w klasach I-III wyraziło w Gdyni 10 % rodziców, którzy z różnych względów nie mogą dłużej sprawować nad dziećmi opieki w domu, dlatego chcemy sprostać ich oczekiwaniom. Wytężona praca i zaangażowanie przez nas ekspertów różnych dziedzin pozwoliły – w poczuciu pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci – wypracować rozwiązania, które zaczęliśmy już wdrażać. Umożliwia to wznowienie nauczania w szkołach dla klas I- III już od najbliższego poniedziałku, 25 maja.
Dyrektorzy poszczególnych placówek określili szczegółowy sposób sprawowania opieki, jak i prowadzenia zajęć dydaktycznych dla dzieci, które będą przebywać w ich szkole. Zajęcia wynikające z realizacji podstawy programowej w klasach I-III prowadzić będą nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, natomiast zajęcia opiekuńczo-wychowawcze wychowawcy świetlic i w miarę możliwości inni – wskazani przez dyrektora szkoły – nauczyciele. Szczegółowe procedury obowiązujące w poszczególnych placówkach znajdą Państwo na ich stronach internetowych.
Podejmując decyzję o skorzystanie z oferty szkoły, należy mieć na uwadze zmiany, jakie nastąpią w jej funkcjonowaniu. Jedną z najważniejszych, narzuconą przez Głównego Inspektora Sanitarnego, jest ograniczenie liczebności grup – do 12-14 dzieci, co oznacza, że będzie ona działała w znacznie ograniczonym zakresie. Dodatkowo obowiązywać będą nowe procedury dotyczące m.in. stosowania środków ochrony osobistej, zachowania bezpiecznej odległości, dezynfekcji rąk i pomieszczeń, zasad korzystania ze świetlicy czy sali gimnastycznej, obowiązkowego pomiaru temperatury czy sposobu postępowania w przypadku podejrzenia choroby.
Decyzja o rozpoczęciu nauki stacjonarnej w klasach I-III po wdrożeniu szeregu nowych procedur i wyposażeniu w dodatkowy sprzęt ochronny jest efektem rozważnego podejścia Samorządu Gdyni do systemu nauczania w Gdyni i stałego monitorowania sytuacji epidemiologicznej w naszym mieście. Jednak ostateczna decyzja – o skorzystaniu z usług placówek – leży po Państwa stronie – Rodziców i Opiekunów młodych gdynian. Z pewnością musi być podjęta z uwzględnieniem pewnegoryzyka. Z wielką troską i odpowiedzialnością wypracowywano nowe zasady, ale niestety nie możemy zagwarantować, że w placówkach nie wystąpią zachorowania na Covid-19. Nawet najbardziej restrykcyjne zasady nie pozwolą ograniczać, czy też rejestrować aktywności dzieci i ich rodzin w czasie
wykraczającym poza obecność w szkole, a to właśnie aktywność poza placówką, liczba spotykanych osób, czy odwiedzane miejsca mogą powodować zachorowania wśród innych członków grupy szkolnej.
Pragniemy także zwrócić uwagę na konieczność przygotowania dzieci do powrotu do szkoły, która będzie działać na nowych zasadach. Wytyczne GIS oraz wypracowane dla dobra i bezpieczeństwa dzieci procedury mogą powodować niepokój. Czynnikiem stresującym może być na przykład trafienie do grupy z nowymi dziećmi, konieczność zachowywania dystansu czy wygląd nauczyciela, któryw ubraniu ochronnym może po prostu wzbudzać obawę. Przygotowując zatem siebie i dziecko do powrotu, warto z nim porozmawiać, na przykład korzystając z materiałów opracowanych
przez UNICEF:
https://unicef-koronawirus.pl/edukacja/co-powinni-wiedziec-rodzice/?lang=pl
https://unicef-koronawirus.pl/psychologia/jak-rozmawiac-z-dzieckiem-o-koronawirusie/
Pragniemy Państwa – z pełną odpowiedzialnością – zapewnić, że dołożyliśmy wszelkich starań, aby chronić zdrowie Państwa dzieci i rodzin oraz pracowników szkół. Zdajemy sobie sprawę, że wprowadzone obostrzenia mogą wiązać się z dodatkowymi utrudnieniami. Jesteśmy jednak przekonani, że wspólnie z Państwem możemy przywracać dzieciom szkołę w sposób najbezpieczniejszy z możliwych.
Z wyrazami szacunku!
Bartosz Bartoszewicz
Wiceprezydent Miasta Gdyni
Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych w Gdyni
Pracownicy Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gdynia
Pracownicy Gdyńskiego Centrum Zdrowia