29.01.2019

Protokół[1]

z przebiegu II Międzyszkolnego Konkursu Filmowego "MY HERO - telling stories about the citizens of Gdynia"

Do finału z przyczyn formalnych zakwalifikowały się następujące filmy, które uzyskałynastępującą liczbę punktów:

  • "Trembling Conscience", reżyseria Monika Zwiefka z ZSP nr 4 w Gdyni -- 143 punkty
  • "Scauting Ideals", reżyseria Anna Łysoń i Weronika Godlewska ze SP nr 51w Gdyni – 134 punkty
  • "VolleyWoman", reżyseria Pola Górecka ze SP nr 51 w Gdyni -- 139 punktów
  • „Marcin Wołek – My Hero”, reżyseria H. Wołek SP nr 51 w Gdyni – 87 punktów

Jury w składzie:

  • przewodniczący -- Janusz Żurawski
  • członek jury -- Alicja Jankowska
  • członek jury -- Piotr Kurpiewski

oceniło wyżej wymienione filmy w związku z finałem konkursu w dniu 30 stycznia 2019 w SP nr 51 i przyznało:

  • I nagrodę dla filmu "Trembling Conscience" (bony do Mediamarkt w wysokości 650 zł)
  • II nagrodę dla filmu "VolleyWoman" (bony do Mediamarkt w wysokości 400 zł)
  • III nagrodę dla filmu "Scauting Ideals" (bony do Mediamarkt w wysokości 300 zł)

Nagrody zostały wręczone uczestnikom konkursu podczas uroczystości rozdania nagród wraz z pokazem nagrodzonych filmów w dniu 31 stycznia 2019.


[1] Do protokołu załączone zostały karty oceny.