Ogólne

20.01.2015

KONKURS LITERACKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

pod hasłem: „GDYBY MI PRZYZNANO NAGRODĘ NOBLA…”

CELE KONKURSU:

 • uczczenie X-lecia nadania imienia gimnazjum,
 • zachęcenie uczniów do podejmowania własnych prób literackich,
 • rozbudzenie talentów i pozyskanie wartościowych tekstów literackich,
 • inspirowanie i popularyzowanie twórczości literackiej,
 • stworzenie autorom możliwości szerszej prezentacji własnej twórczości,
 • doskonalenie umiejętności redakcji i edycji tekstów literackich.

ZASADY UCZESTNICTWA:

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 1-3 Gimnazjum nr 11 w Gdyni.

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest napisanie i dostarczenie jednego egzemplarza pracy literackiej na temat będący hasłem konkursu.

3. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę.

4. Objętość pracy nie może przekraczać jednej strony standardowego wydruku komputerowego z zachowaniem następujących warunków:

 • 30 wierszy na stronie,
 • odstępy między wierszami: 1,5 wiersza,
 • czcionka: Times New Roman, 12 pkt,
 • marginesy: 2,5 cm z obu stron,
 • tekst obustronnie wyjustowany,
 • edytor tekstu: Microsoft Word (dowolna wersja).

5. Przedstawiona praca powinna być oryginalna i napisana samodzielnie.

6. Prace konkursowe podpisane imieniem i nazwiskiem należy składać w bibliotece szkolnej.

7. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów.

8. Oceny prac konkursowych dokona powołane przez organizatora jury, które przyzna nagrody:

 • I nagroda wartości 100 PLN
 • II nagroda wartości 50 PLN
 • III nagroda wartości 30 PLN

9. Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród.

10. Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna.

11. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej gimnazjum.

12. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

TERMINY:

1. Konkurs zostaje ogłoszony w styczniu 2015 r.

2. Termin składania prac konkursowych upływa z dniem 25.05.2015 r.

3. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w czerwcu 2015 r. podczas obchodów X-lecia nadania imienia gimnazjum.

4. Wszelkich (także nieobjętych regulaminem) informacji o konkursie udzielają: Anna Mytkowska, Janusz Żurawski (biblioteka Gimnazjum nr 11 w Gdyni).

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

29.09.2014

W poniedziałek obchodziliśmy w naszej szkole Europejski Dzień Języków. Tego dnia uczniowie mieli możliwość:

 • wysłuchania obcojęzycznych piosenek w wykonaniu wspaniałych artystów: Agaty Nasiadki, Kingi Zdybel oraz przedstawicieli klas: 1e, 2d, 3e,
 • obejrzenia odgrywanych przez uczniów klas 1c i 3a scenek wskazujących jak uniknąć niejasności językowych w sytuacjach życia codziennego,
 • udziału w konkursie wiedzy o krajach i językach europejskich.

Bogaty program swoim występem uświetnił szkolny zespół taneczny „Fantazja” brawurowo tańcząc kankana.

Oliwia Dajnowiec

W dniu 14 maja 2014 roku, w Gimnazjum nr 11, im. Polskich Noblistów odbył się I Gdyński Konkurs z Edukacji dla Bezpieczeństwa „Sprawni i bezpieczni”, którego honorowym patronem jest Urząd Miasta Gdyni i wiceprezydent Gdyni p. Ewa Łowkiel.

W rywalizacji uczestniczyły:

 • Gimnazjum nr 4
 • Gimnazjum nr 11
 • Gimnazjum nr 17
 • Gimnazjum nr 18

Rywalizacja (drużyny męskie i żeńskie) odbywała się w pięciu konkurencjach:

 • test wiedzy o bezpieczeństwie i pierwszej pomocy,
 • test sprawnościowy (sztafeta z przeszkodami),
 • pierwsza pomoc przedmedyczna,
 • rzut granatem do celu,
 • bieg na orientację.

Wyniki konkursu drużynowego (dziewczęta):

 • I miejsce: Gimnazjum nr 11
 • II miejsce: Gimnazjum nr 17
 • III miejsce: Gimnazjum nr 18
 • IV miejsce: Gimnazjum nr 4

Wyniki konkursu drużynowego (chłopcy):

 • I miejsce: Gimnazjum nr 17
 • II miejsce: Gimnazjum nr 11
 • III miejsce: Gimnazjum nr 18
 • IV miejsce: Gimnazjum nr 4

Zawody odbywały się w godzinach 9.00–13.00 (z przerwą na wspólny posiłek), po czym nastąpiło uroczyste zakończenie i rozdanie nagród przez dyrektora Gimnazjum nr 11, panią mgr Krystynę Szczęśniak. Fundusze na nagrody i materiały niezbędne do organizacji konkursu przekazał Urząd Miasta w Gdyni.

Wszyscy uczestnicy bawili się świetnie. Różnorodność konkurencji i ich nietypowość podkreślały atrakcyjność rywalizacji. Wszystkim dyscyplinom towarzyszył duch przyjaźni, wzajemnej pomocy i życzliwości. Było to ważne, ponieważ rywalizowali ze sobą uczniowie klas 1, 2 i 3. Wspólne omawianie sukcesów i błędów (szczególnie przy pierwszej pomocy) dało szansę jeszcze bardziej rozszerzyć swą wiedzę. Szczególną atrakcją były oczywiście rzuty granatem. Sprzęt był prawdziwy – jak w wojsku… (z małym wyjątkiem... nie zawierał materiału wybuchowego).

Uczniowie naszego gimnazjum wystąpili w składzie:

Dziewczęta:

 • Karolina Burzyńska (1c)
 • Marta Pastwa (3d)
 • Alicja Reda (3c)

Chłopcy:

 • Piotr Marek (3b)
 • Bartłomiej Selonka (3b)
 • Mateusz Wiśniewski (3b)

Dziękujemy też uczniom klas 3b i 3c za wspaniałą pomoc przy realizacji konkursu!

Szkoda, że do rywalizacji zgłosiło się tak niewiele szkół.... Niech żałują ci, których nie było! I niech się szykują na rok następny. Zabawa i pogoda gwarantowane!

Organizatorzy konkursu:

Elżbieta Korowajczyk

Krzysztof Niedźwiedź