Opłata za obiady - CZERWIEC 2021:

  • za pełny obiad (zupa + drugie danie) 12 x 4,40 = 52,80

Wpłaty za obiady wnosimy w dniach 21-26.05.2021 na konto:

                                    Szkoła Podstawowa nr 51

                         PKO BP 65 1020 4900 0000 8702 3084 4882            

                 W treści przelewu: nazwisko i imię dziecka, klasa i miesiąc, za który jest wpłata

                                  Prosimy o terminowe wpłaty i niezaokrąglanie kwoty!