Proszę o dokonywanie wpłat wyłącznie na nowy rachunek:

60 1320 1120 7500 2196 2000 0001