Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020.

 • Przewodniczący - Marta Burczyk-Dobrysiak
 • Zastępca Przewodniczącego- Magdalena Błyszczek
 • Skarbnik - Izabela Asztemborska-Nowak
 • Sekretarz - Beata Osiecka
 • Komisja rewizyjna - Bożena Pietrzykowska

- Wojciech Naumowicz

Składka roczna na Radę Rodziców w roku szkolnym 2019/2020.

 • na pierwsze dziecko w szkole – 100zł/rok
 • na drugie dziecko w szkole – 50zł/rok
 • na trzecie i kolejne dziecko w szkole – 0zł

Konto Rady Rodziców SP nr 51:

60 1320 1120 7500 2196 2000 0001

Tytuł wpłaty: imię i nazwisko dziecka/klasa

Wpłat można dokonywać bezpośrednio na konto lub do Skarbników klas.

Bardzo prosimy o dopisanie w tytule przelewu „/2 dziecko”, jeśli wpłata dotyczy drugiego dziecka w szkole.

Szanowni Rodzice,

Rada Rodziców SP 51 wita Państwa w nowym roku szkolnym i zaprasza do współpracy. Naszym celem jest podnoszenie komfortu dzieciom uczącym się w szkole. Każde dziecko w szkole korzysta z pieniędzy i wsparcia Rady Rodziców. Nasze działania opieramy na ścisłej współpracy z Rodzicami, Dyrekcją Szkoły i gronem Pedagogicznym.

W roku szkolnym 2018/2019 ze składek na Radę Rodziców sfinansowano m.in.:

 • Nagrody w konkursach szkolnych: min. konkurs recytatorski, Delf, Festiwal Piosenki Zimowej
 • Zakup piłek nożnych i piłek do siatkówki do Sali WF
 • Zakup regałów do czytelni
 • Zakup korby do naciągu siatki
 • Zakup szafek do stołówki
 • Pasowanie na ucznia – dofinansowanie
 • Fluoryzacja– częściowe dofinansowanie
 • Wsparcie reprezentacji szkoły „Cheerleaderek”– Zespołu „Fantazja”
 • Organizacja Kiermaszu Świątecznego
 • Wsparcie dla Samorządu Uczniowskiego
 • Zakup stolików-koszy do Strefy Chillout’u,
 • Zakup teczek z logo dla absolwentów na zakończenie roku
 • Organizacja Kiermaszu Wiosennego
 • Organizacja i nagrody na konkurs „Wielkanocna Ozdoba”-z podziałem na grupy wiekowe
 • Wsparcie Dni Otwartych w szkole, organizacja „Kawiarenki”
 • Zakup kwiatów i doniczek do szkoły na korytarz przy czytelni i bibliotece
 • Nagroda dla klasy 0 za wysokie wpłaty w pierwszym semestrze w postaci biletów wstępu do „Amazonii”
 • Nagrody dla trzech najlepiej wpłacających klas
 • Dofinansowanie wyjazdu na konkurs międzynarodowy dla ucznia z klasy 3a
 • Współorganizacja Festynu Rodzinnego
 • Wsparcie balu absolwenta – zakup materiałów do dekoracji sali gimnastycznej
 • Nagrody dla sportowców
 • Zakup książek dla klasy 0 na zakończenie roku
 • Nagrody dla najlepszych uczniów w roku szkolnym 2018/2019.

Projekty rozpoczęte w roku szkolnym 2018/2019:

 • Strefa Chillout’u – projekt i koncepcja, otwarcie strefy
 • „Baza Natura”- projekt dotyczący zagospodarowania jednego z dwóch dziedzińców w szkole. Rozpoczęcie prac. Zorganizowanie miejsca do lekcji plenerowych oraz prac grupowych.
 • „Scena dla Młodych” – jako forma zagospodarowania drugiego dziedzińca wewnętrznego szkoły, Wykonanie wizualizacji przez Rodzica z naszej szkoły.

Naszym celem jest jasność i sprawny przebieg informacji. Trójki Klasowe są Państwa łącznikiem z Nami, otrzymują wszelkie bieżące informacje dotyczące działań i rozliczeń finansowych. Jesteśmy otwarci na wszelkie pomysły i uwagi.

Zebrania RR:

Zapraszamy Państwa Przedstawicieli na zebrania, które odbywają się średnio raz w miesiącu. Po każdym zebraniu do Przedstawicieli klas wysyłamy protokoły, które systematyzują naszą pracę. Informacja o terminach zebrań będzie umieszczana na tablicy korkowej przy dyżurce oraz rozsyłana na adres e-mail do Trójek Klasowych poszczególnych klas.

                                                                                                                             Z poważaniem

                                                                                                                             Marta Burczyk-Dobrysiak

                                                                                                                             (Przewodniczący Rady Rodziców)