22.06.2015

Nową inicjatywą w roku szkolnym 2014/2015 było przystąpienie do programu „Rowerowa Szkoła”, w ramach której zostały przygotowane przy szkole miejsca parkingowe dla rowerów i podjazdy.

Chcąc zachęcić młodzież naszej szkoły do aktywnego udziału w turystyce rowerowej, zorganizowano szkolenie umożliwiające zdobycie karty rowerowej .

22.06.2015 w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Gdańsku uczniowie przystąpili do części egzaminacyjnej i uzyskali w/w uprawnienia.