Zachęcamy wszystkich uczniów do zrobienia karty rowerowej w naszej szkole.

Jak ją zdobyć?

1. Wydrukuj poniżej zamieszczone: ARKUSZ ZALICZEŃ (zgłoszenie) oraz ZGODĘ od rodzica.

2. Wypełnij dane na górze arkusza zaliczeń (imię, nazwisko, datę itp.).

3. Niech rodzic podpisze zgodę i DRUGĄ TABELĘ w arkuszu zaliczeń.

4. Przynieś zgodę i arkusz zaliczeń do szkolnych instruktorów wychowania komunikacyjnego: pani Joanny Głąb lub pana  Krzysztofa Niedźwiedzia.