"Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest im winien poszanowanie, ochronę i opiekę"

(Art. 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r., o ochronie zwierząt)

W naszej szkole odbyła się akcja charytatywna na rzecz zwierząt przebywających w schronisku dla zwierzat "Ciapkowo".

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy okazali zainteresowanie, życzliwość i serce zwierzętom będącym w potrzebie. Każdy, nawet najmniejszy dar okazał się potrzebny, bo pomoże zwierzętom przetrwać zimę.

Dziękujemy!