11.11.2016

11 listopada 1918 roku był przełomowym dniem w dziejach całej Europy i Polski. W lasku Compiégne pod Paryżem Niemcy podpisali rozejm kończący I wojnę światową. W tym samym dniu w Warszawie Rada Regencyjna przekazała władzę Józefowi

Piłsudskiemu. Po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość. Tę ważną datę w naszej historii postanowiliśmy świętować uczestnicząc w gdyńskiej Paradzie Niepodległości.

Józef Piłsudski witany na dworcu kolejowym w Warszawie 11 listopada 1918 roku, po powrocie z więzienia w Magdeburgu.
Magdalena Necel