Samorząd Uczniowski

6.12.2018

Dary uczniów SP 51 dla schroniska w Dąbrówce!

Pieski dziękują!

6.12.2018

31.10.2018

   

30.10.2018

Serdecznie gratulujemy Jagodzie Korbie – uczennicy klasy 3d, która została przez społeczność szkolną wybrana na Przewodniczacą Samorządu Uczniowskiego 2018/2019.

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego został pan Krzysztof Niedźwiedź, a jego zastępcą pan Paweł Wołosewicz.

Skład Samorządu Uczniowskiego SP 51 2018/2019:

Przewodnicząca SU: Jagoda Korba

Zastępca: Dawid Kopacz

Skarbnik: Daria Kaczmarek

Dział (piro)techniczny: Maks Tokmina, Mateusz Hinczewski, Kuba Dermel, Marcin Panasko, Maciej Grabowski

Rysownicy/twórcy/redaktorzy: Nina Brudnowska, Natalia Kwoczko, Kaja Sadowska

Informatorzy: Natalia Łukowicz, Daria Nautowicz, Maja Miązek, Ola Dobosz

Szczęśliwe Numerki: Pola Górecka, Julia Woźniak

Opiekunowie Samorządu:

Krzysztof Niedźwiedź, Paweł Wołosewicz