6 i 7 marca uczniowie uczący się języka francuskiego z klas drugich i trzecich, przystąpili do międzynarodowego egzaminu DELF z języka francuskiego. Z niecierpliwością czekamy na wyniki.

Agnieszka Ossowska