5.03.2016

5 i 6 marca wybrani uczniowie z klas: 2a, 2e, 2c, 3a i 3d przystąpili do egzaminu Delf z języka francuskiego na poziomie A1 i A2. W tym roku zarówno część ustna jak i pisemna egzaminu odbyła się w naszej szkole. Czekamy z niecierpliwością na wyniki, które pojawią się na stronie Alliance Francaise i na Międzynarodowy Dyplom wydany przez Francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej.