3 i 4 marca 2017 r. 27 uczniów naszej szkoły przystąpiło do międzynarodowego egzaminu Delf z języka francuskiego. Uczniowie zdawali egzamin na kilku poziomach A1, A2 i B1. 3 marca odbyła się część ustna, 4 marca - części pisemne egzaminów. Dla każdego zdającego opanowanie umiejętności czterech kompetencji językowych na danym poziomie (zadania ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, wypracowanie, wypowiedż ustna) wymagało bardzo dużo pracy i wyrzeczeń. Na wyniki musimy poczekać około miesiąca.

Gratuluję Wam odwagi i życzę dobrych wyników!

Agnieszka Ossowska