3 marca 2018 r. 25 uczniów z naszej szkoły przystąpiło do Międzynarodowego Egzaminu Delf z języka francuskiego na poziomie A1 i A2. Egzamin składał się z części pisemnej (rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, wypowiedź pisemna) i ustnej.

Z niecierpliwością czekamy na wyniki i międzynarodowy dyplom wydany przez Francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej w Paryżu.

Agnieszka Ossowska

1. Egzamin S-kliknij

2. Egzamin S-1-kliknij