Serdeczne gratulacje dla wszystkich uczniów, którzy w sesji zimowej (3 marca 2019 r.) przystąpili do Międzynarodowego Egzaminu Delf z języka francuskiego. Cieszymy się z Waszego sukcesu i z wysokich wyników egzaminu. Czekamy na Międzynarodowe Dyplomy wydane przez Francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej. W tabeli poniżej - decyzja komisji:

Gratulacje!

Felicitations!