We wrześniu 2012 r. nasze gimnazjum nawiązało stałą współpracę pod nazwą Szkoła Partnerska z gdańskim oddziałem Międzynarodowego Stowarzyszenia Języka Francuskiego Alliance Francaise.


Stowarzyszenie organizuje imprezy kulturalne, prelekcje i wykłady, co zwiększa atrakcyjność języka francuskiego i rozwija motywację do nauki tego języka przez uczniów.

Najmocniejszą stroną Alliance Francaise jest organizowanie egzaminów DELF (Diplôme d'études en langue française) - oficjalnego, międzynarodowego certyfikatu językowego, potwierdzającego znajomość języka francuskiego przez osoby, dla których język ten nie jest ojczystym. Dyplom DELF honorowany jest na całym świecie i akredytowany przez Unię Europejską. Certyfikat ten jest jednym z dwóch (obok DALF) dyplomów ustanowionych przez francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej 22 maja 1985 roku. DELF można zdawać na jednym z czterech poziomów, zgodnych z zaleceniami przyjętymi przez Radę Europy:

  • poziom podstawowy: A1 i A2,
  • poziom samodzielności: B1 i B2.

Poziomowi biegłości (C1 i C2) odpowiada certyfikat DALF.

Egzamin DELF ma także osobną wersję dla młodzieży (version junior), która skonstruowana jest tak samo, jak wersja „zwykła”. Jedyną różnicą jest bliższa młodzieży tematyka, poruszana podczas egzaminu. Egzamin taki mogą zdawać uczniowie tzw. enseignement secondaire, obejmującego polskie gimnazjum i liceum. Uzyskanie certyfikatu w wersji junior daje prawo do otrzymania takiego samego dyplomu, jak inni zdający.

Siedmioro naszych uczniów posiada już takie dyplomy na poziomie DELF A1, które wręczył im przedstawiciel Ambasady Francuskiej - pan Andre Louchin.

W ramach współpracy Szkoła Partnerska, we wrześniu 2012 roku nasi uczniowie wizytowali francuski okręt wojenny, który przypłynął do Gdyni. Najbliższe spotkanie z p. Andre Louchin odbędzie się w grudniu, w naszej szkole, gdzie wygłosi prelekcję dla uczniów klas pierwszych na temat Paryża i jego zabytków.

Serdecznie zapraszam na to spotkanie wszystkich wyjeżdżających na wycieczkę do Paryża.

Agnieszka Ossowska