8.04.2016

Komenda Miejska Policji w Gdyni, Urząd Miasta w Gdyni, Centrum Kultury w Gdyni, Marynarka Wojenna, Gdyńska Szkoła Filmowa, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli są organizatorami Konkursu Krótkich Form Filmowych. Tematem filmu zgłoszonego do konkursu powinny być zagrożenia związane z cyberprzestępczością oraz poszanowanie praw autorskich, w szczególności własności intelektualnej lub przemocy rówieśniczej wśród młodzieży. W wypowiedzi artystycznej powinna zostać ujęta identyfikacja zagrożeń oraz propozycja form ich zapobiegania. Wskazane jest wykorzystanie spostrzeżeń młodzieży z ich najbliższego otoczenia.

Do konkursu został zgłoszony film Zaplątany, zrealizowany w ramach Projektu Edukacyjnego Przedszkole Filmowe przez uczniów klasy 2a naszego gimnazjum (reż. Bartek Sampolski, scen. Mateusz Czarny).

8 kwietnia 2016 r. odwiedziła nas ekipa Telewizji Gdańsk, która realizowała materiał związany z tegoroczną edycją Konkursu Krótkich Form Filmowych. O filmie Zaplątany oraz innych zrealizowanych i przygotowywanych projektach filmowych opowiadali uczniowie klasy 2a: Katarzyna Olęcka, Antoni Hoffmann i Jakub Nowak oraz mgr Iwona Chojnacka – nauczyciel języka polskiego i opiekun Przedszkola Filmowego.

Pani Iwona Chojnacka została zaproszona do wieczornego wydania „Panoramy” Telewizji Gdańsk.

Materiał filmowy i rozmowa z p. Iwoną Chojnacka pod linkiem:

http://gdansk.tvp.pl/24818535/08042016-2145

Materiał o konkursie:

http://gdansk.tvp.pl/24815149/przeglad-krotkich-form-filmowych-w-gdyni