27.02-3.03.2017

Cztery pory roku w życiu drzewa, Płazy i gady Polski, Szlakiem bobra europejskiego, Woda źródłem życia, Plejstocen – epoka lodowcowa – to tematy zajęć teoretycznych i praktycznych przygotowanych przez wykładowców „Zielonej Szkoły w Schodnie” dla uczniów klasy 3a. Poza tym lekcje języka polskiego i historii, debata oxfordzka o bobrach, oryginalne inscenizacje na temat fleksji, „mapy myśli” dotyczące rodzajów i gatunków literackich, a na zakończenie dnia – wieczorne pokazy wybranych filmów i dyskusje.