14 października 2019 r. - dzień wolny od zajęć lekcyjnych na podstawie Art. 74 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 1982 Nr 3 poz. 19, Dz.U. 2018 poz. 967, 2245, Dz.U. 2019 poz.730, 1287) - szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze, prosimy o wypełnienie deklaracji i złożenie u wychowawców klas do 10 października 2019r. - pobierz